Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sandviken

Den privata vinstfesten fortsätter

Torsdag den 7 juni röstade riksdagen om vinstuttagen. Högern och SD röstade då tillsammans för oinskränkta vinster i skolan, barnomsorgen, LSS och äldreomsorgen. Högerpartierna och SD har nu övertydligt visat vilkas ärenden de går. Vinstfesten i privata skol- och omsorgsbolag kan fortsätta ett tag till, allt betalt med våra gemensamma skattepengar. Det finns ett parti som hela tiden stått upp mot vinstjakten och tänker fortsätta göra det. Vänsterpartiet. Och vi har majoriteten av folket med oss. De flesta svenskar anser inte att deras skattepengar ska hamna i fickorna på riskkapitalister eller i något skatteparadis, utan att de ska gå oavkortat...

Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Kvinnor står i bredd världen över, säger ”Stopp, nog nu!”. Vittnesmål om sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå, tillsammans. Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet kvinnliga höginkomsttagare. Vi gör det genom att se hur de flesta, hur du och jag, värderas i relation till män. Vilka möjligheter vi har att styra över våra liv. Vi...

Rör inte allmännyttan!

En av förutsättningarna för att kunna erbjuda goda bostäder åt alla medborgare oavsett inkomst är väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag. Till skillnad från privata hyresvärdar är de allmännyttiga bolagen politiskt styrda. Även om den lagstiftning som reglerar de allmännyttiga bolagen tyvärr har förändrats sedan några år tillbaka och innebär att dessa bolag ska bedriva verksamhet på mer marknadsmässiga villkor, så har Sandvikenhus fortfarande ett politiskt beslutat uppdrag att erbjuda bra och billiga bostäder till kommuninvånarna. Sandvikenhus har inte de lägsta hyrorna i regionen men är en kvalitativt bra hyresvärd. Man har relativt gott om personal och är seriös med att utföra...

Vi behöver fler kommunala fritidsgårdar

Snart är sommaren slut och kommunens ungdomar återvänder till skolan. Det pågår ett intensivt arbete från alla inblandade för att höja skolresultaten i Sandviken. Men för att kunna prestera i skolan krävs också att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Idag har vi EN kommunalt driven fritidsgård i Björksätra. I övriga delar av kommunen finns i bästa fall fritidsverksamhet för ungdomar som drivs av ideella krafter. På många platser finns det ingen fritidsverksamhet alls, och ungdomarna lämnas vind för våg att själva skaffa sig en meningsfull fritid. Har de tur har de engagerade föräldrar som bidrar till meningsfulla fritidssysselsättningar, men...

Varg är en viktig toppredator

Den moderata företrädaren i länets Viltförvaltningsdelegation, Jonas Brindmark, berättar att familjens katt försvunnit och han kopplar det med besynnerlig självklarhet till att en varg varit synlig i hans hemtrakt, skriver Uffe Stridsberg och Lillemor Mauritzdotter Nylén, Vänsterpartiet. Givetvis beklagar vi kattens försvinnande och tårarna över detta hos Brindmarks barn. Men frispringande katter försvinner tyvärr ibland och det i hela landet, oavsett förekomst av varg. Därför känns det konstruerat när Brindmark drar sin relaterade händelse vidare till att ifrågasätta vad vargen tillför den svenska faunan. Särskilt som han redogör för en fråga han under två år i delegationen ställt till sig...

Lillemors 1 maj tal 2017

Lillemor Mauritzdotter Nyléns tal på första maj 2017 i sin helhet. När vi firade 1 maj här förra året blev jag både ledsen och arg. Då hade vi med oss smörgåsar och kakor till dom som tågat med oss. Kakorna tog slut fort, men när jag stod vid bordet med de tomma kakskålarna kom en liten pojke, han var kanske 6 eller 7 år. Han tog den tomma kakskålen och skrapade upp lite av smulorna i botten av skålen, och sprang därifrån. Efter en stund kom han tillbaka med några ännu yngre flickor, visade dem på kakskålen, och flickorna skrapade...

NATO eller FRED?

I Maj 2016 sade riksdagen ja till ett värdlandsavtal med NATO. Vad betyder detta egentligen? Enligt regeringen kan inte Sverige tvingas agera värdland eller lagra kärnvapen på svensk mark. Inget tvång skall heller finnas att stationera trupper i Sverige. Men detta gäller inte i ett så kallat ”kritiskt läge”. Då får NATO rätt att handla självständigt. Kommer Sverige då att få inflytande över vad som är ett kritiskt läge? Vad tror ni, kära läsare? NATO är en kärnvapenallians och i detta läge finns i avtalet inte något undantag för Sverige att kunna förbjuda kärnvapen på svensk mark, vidare skulle man...

Det är vår tur nu

Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får ta del av det. Under lång tid har klyftorna ökat. Trots det är den här regeringen inte beredd att vidta de åtgärder som krävs för att på allvar minska orättvisorna och få ett samhälle som fungerar bättre för alla. I vårt land ska människor känna sig del­aktiga. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla...

Myter och sanningar om vinster i välfärden

Myt 1. Utan vinstsyftande företag försvinner valfriheten i välfärden I så fall skulle det inte finnas någon valfrihet i övriga i Europa. Men det gör det. Men det finns inget land som har så generösa regler för vinstuttag inom hela välfärden som Sverige har. Vinstlobbyisterna säger att vinster i välfärden är en förutsättning för att människor ska kunna välja vårdcentral eller skola. Men såväl valfrihet mellan olika offentliga som privata utförare kan finnas även utan vinstjakt. Så är det i många länder. Den utredning som tagit fram förslag på hur vinstjakten ska hanteras föreslår inte heller att valfriheten ska försvinna....

Stoppa gruvbrytningen vid Storsjön

Spela inte hasard med det viktiga vattnet! En gruva innebär uppenbara risker för vårt viktiga vatten, såväl i Storsjön som i våra dricksvattentäkter. Wiking mineral, ett litet ekonomiskt svagt prospekteringsföretag, har fått rätt att med stöd av minerallagen bryta främst zink och bly i en sulfidmineralisering vid Vindfall strax öster om Storsjön och vid byn Brunnsvik. Bergstatens bedömning är att en brytning i Vindfall kan bli ekonomisk lönsam och att det går att uppfylla miljöbalkens hänsynskrav, men, i slutändan är det mark- och miljödomstolen som ska avgöra när den erhållna bryträtten kan övergå till gruvbrytning efter att Wiking mineral presenterat...