2018-03-08
Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Kvinnor står i bredd världen över, säger ”Stopp, nog nu!”. Vittnesmål om sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå, tillsammans. Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet kv...
2018-03-03
Förebygg sexuella trakasserier och övergrepp

Förebygg sexuella trakasserier och övergrepp

Sexism, sexuella trakasserier och övergrepp förekommer i alla rum och på samhällets alla arenor. I grund och botten handlar det om makt och maktbeteende som sedan tar sig uttryck på olika sätt a...
2018-02-25
Alexander ny ordförande

Alexander ny ordförande

På årsmötet den 25 februari valdes Alexander Lemoine till ny styrelseordförande för Vänsterpartiet i Sandviken. Han efterträder därmed Lillemor Mauritzdotter Nylén, kommunalråd i opposition,...
2017-11-13
Rör inte allmännyttan!

Rör inte allmännyttan!

En av förutsättningarna för att kunna erbjuda goda bostäder åt alla medborgare oavsett inkomst är väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag. Till skillnad från privata hyresvärdar är de all...
2017-08-11
Vi behöver fler kommunala fritidsgårdar

Vi behöver fler kommunala fritidsgårdar

Snart är sommaren slut och kommunens ungdomar återvänder till skolan. Det pågår ett intensivt arbete från alla inblandade för att höja skolresultaten i Sandviken. Men för att kunna prestera i...