2017-08-11
Vi behöver fler kommunala fritidsgårdar

Vi behöver fler kommunala fritidsgårdar

Snart är sommaren slut och kommunens ungdomar återvänder till skolan. Det pågår ett intensivt arbete från alla inblandade för att höja skolresultaten i Sandviken. Men för att kunna prestera i skolan krävs också att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Idag har vi EN kommunalt driven fritidsgård i Björksätra. I övriga delar av kommunen finns i bästa fall fritidsverksamhet för ungdomar som drivs av ideella krafter. På många platser finns det ingen fritid...
2017-06-05
Varg är en viktig toppredator

Varg är en viktig toppredator

Den moderata företrädaren i länets Viltförvaltningsdelegation, Jonas Brindmark, berättar att familjens katt försvunnit och han kopplar det med besynnerlig självklarhet till att en varg varit sy...
2017-05-17
Motion: Försök med 30-timmars arbetsvecka

Motion: Försök med 30-timmars arbetsvecka

Vänsterpartiet föreslår att arbetstiden på försök kortas till 30 timmar i veckan, med bibehållen lön, på någon eller några verksamheter inom omsorgsförvaltningen, servicekontoret och Sandv...
2017-05-05
Lillemors 1 maj tal 2017

Lillemors 1 maj tal 2017

Lillemor Mauritzdotter Nyléns tal på första maj 2017 i sin helhet. När vi firade 1 maj här förra året blev jag både ledsen och arg. Då hade vi med oss smörgåsar och kakor till dom som tåga...
2017-04-24
Motion: Förbättrad hantering av remisser

Motion: Förbättrad hantering av remisser

I vårt land har vi representativ demokrati där de valda politikerna representerar väljarna. Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och...