sida

Nämnder och Styrelser

Oppositionsråd

Maria Lindroth

Kommunstyrelsen

Ordinarie: Maria Lindroth
Ersättare: Margareth Söderlund

Serviceutskottet

Maria Lindroth


Arbetslivsnämnden

Ordinarie: Johan Ek
Ersättare: Anila Dollapi

Individ- och familjeomsorgsnämnden (IFO)

Ordinarie: Zaradesht Bekir
Ersättare: Maria Lindroth

Kultur- och fritidsnämnden (KoF)

Ordinarie: Ulf Stridsberg
Ersättare: Charlie Westlund

Kunskapsnämnden

Ordinarie: Margareth Söderlund
Ersättare: Kirsi Rutanen

Omsorgsnämnden

Ordinarie: Mats Persson
Ersättare: Anila Dollapi

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS)

Ordinarie: Lars Igeland
Ersättare: Mikael Rosén


Valnämnden

Ordinarie: Eleonora Berglund
Ersättare: Lillemor Mauritzdotter Nylén

Kommunrevisionen

Margareta Lindblad

Valberedning

Ordinarie: Lars Eriksson
Ersättare: Johan Ek


Sandviken Stadshus AB (SSAB)

Ordinarie: Maria Lindroth
Ersättare: Margareth Söderlund

Högbo bruk AB

Ordinarie: Jan Annerborn
Ersättare: Mikael Rosén

Göransson Arena AB

Ordinarie: Lillemor Mauritzdotter Nylén
Ersättare: Lena Westman Annerborn

Sandviken Energi AB (SEAB)

Ordinarie: Håkan Svensson
Ersättare: Zaradesht Bekir

Sandvikenhus AB (SHAB)

Ordinarie: Andreas Broström
Ersättare:

Sandviken Nyttofastigheter AB (SNAB)

Ordinarie: Andreas Broström
Ersättare:

Dela den här sidan:

Kopiera länk