sida

Nämnder och Styrelser

Arbetslivsnämnden

Ordinarie: Mikael Rosén, 2:e Vice Ordförande

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ordinarie: Lillemor Mauritzdotter Nylén
Ersättare: Margareth Söderlund

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie: Ulf Stridsberg

Kunskapsnämnden

Ordinarie: Margareth Söderlund
Ersättare: Kent Özer

Omsorgsnämnden

Ersättare: Tillfälligt vakant

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Esättare vald från Sandviken: Ayysah Badra


Oppositionsråd

Lillemor Mauritzdotter Nylén

Kommunstyrelsen

Ordinarie: Lillemor Mauritzdotter Nylén
Ersättare: Patric Nylén

Serviceutskottet

Lillemor Mauritzdotter Nylén


Valnämnden

Ordinarie: Eleonora Berglund
Ersättare: Tillfälligt vakant

Kommunrevision

Ledamot: Margareta Lindblad

Valberedning

Ledamot: Lars Eriksson
1:a Ersättare: Anna-Lena Wannberg
2:a Ersättare: Tillfälligt vakant


SSAB

Ordinarie: Lillemor Mauritzdotter Nylén

Sandvikenhus AB

Ordinarie: Andreas Broström
Ersättare: Ayysha Badra

Sandviken Nyttofastigheter AB

Ordinarie: Andreas Broström
Ersättare: Ayysha Badra

Knuten fastigheter HB

Ordinarie: Andreas Broström
Ersättare: Ayysha Badra

Dela den här sidan:

Kopiera länk