sida

Utskott och arbetsgrupper

Här hittar du en kort beskrivning och oss som ingår i utskott, arbetsgrupper och nätverk.

Verkställande utskott (PFVU, VU)

Det verkställande utskottet fastställer dagordningar och förbereder möten.

  • Andreas Broström
  • Kirsi Rutanen

Intermfeministiska gruppen

Internfeminism är en central del av den feministiska organiseringen i Vänsterpartiet. Genom en internfeministisk förståelse kan vi skapa en mer jämställd organisation, där kvinnor har lika stor makt som män.
Läs mer om internfeminism här.

  • Saknas

Medlemsansvariga

Medlemsansvariga sköter om medlemsregister och medlemsfrågor.

  • Andreas Broström
  • Maria Lindroth

Utåtriktad verksamhet

  • Matts Persson

Media verksamhet

  • Lars Igeland

Notera; Ledamöter i parentes är särskilt valda av gruppen och saknar rösträtt i gruppen då ej medlemsmöte eller styrelsen hanterat valet.


Vill du veta vilka som är medlemmar i styrelsen valberedningen eller revisorer klicka här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk