Motioner & Interpellationer

Motion: Avskaffa allmän visstid

Vänsterpartiet kommer alltid stå på arbetarnas sida, därför lägger vi alltid förslag där vi beaktar lönearbetarnas perspektiv. Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten att kunna låta lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga, då är det ett säkert tecken på att situationen är mycket allvarlig. Riksdagen fattade nyligen beslut om att stoppa möjligheten för arbetsköpare att kunna hålla lönearbetare i livslång otrygghet. Något endast Sverigedemokraterna motsatte sig, de ville behålla lagstiftningen. Vänsterpartiet ville dock gå längre och begränsa perioden som en anställd kan gå utan trygg anställning till maximalt två år inom en femårsperiod. Dock valde riksdagen att inte gå på den linjen. Det innebär dock inget hinder för att kommunen skulle kunna gå steget längre och förbättra villkoren för sina anställda. Detta genom att tydliggöra att visstidsanställningar endast ska användas vid vikariat eller om det finns särskilda behov som förhandlats med de berörda fackliga organisationerna. Det är orimligt att år efter år låta anställd personal leva i ovisshet, när det är uppenbart att behovet av deras arbetskraft finns.

Därför yrkar Vänsterpartiet:

  • Att kommunen med omedelbar verkan upphör med användningen av
    anställningsformen allmän visstid.
  • Att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med
    de fackliga organisationer inom det avtalsområde anställningen berör.
  • Att anställda som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda
    sammanlagt två år oavsett anställningsform.

Dela den här sidan:

Kopiera länk