Artiklar

”Enkla jobb” – helsike heller!

Nu pratar politiker från olika partier rätt samstämt om att finansiera ”enkla” jobb för att minska arbetslösheten och utanförskapet. Jobb som inte kräver vare sig lång eller hög utbildning. Jobb som en del politiker till och med tokigt nog vill ge lägre löner än vad kollektivavtal anger. Att beteckna dessa jobb som ”enkla” pekar fel. Begreppet i sig blir stigmatiserande förutom att det egentligen handlar om behövda jobb med särskild skattefinansiering. Jobb, som förutom att de som får dessa jobb, ökar sin livskvalitet genom egen försörjning också ger ökad kvaliteten på verksamheter där fler händer länge har efterfrågats. I omsorgen, skolan och i den övriga gemensamma sektorn, där många redan anställda kan få ökad kvalitet på sina arbetsresultat och sitt arbetsliv när fler händer kommer och hjälper till i det samlade arbetet. Därför handlar det i själva verket om viktiga kvalitetsstärkande jobb som genom politiska beslut äntligen kan finansieras. Jobb där justa villkor med kollektivavtalsreglerade löner absolut ska gälla.
Kalla det inte enkla jobb! Kalla det för kvalitetsarbeten!

Dela den här sidan:

Kopiera länk