Motioner & Interpellationer

Motion: Förbjud cirkusar med djur på kommunal mark

Cirkusar är än idag ett populärt inslag i den kommersiella nöjesindustrin. I flera europeiska länder har det nu blivit förbjudet att använda djur som underhållning på cirkusar men i Sverige är vi inte där än,förutom Hudiksvall som nyligen beslöt att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark. Under 2014 fattade Malta och Mexiko beslut om att förbjuda cirkusar med djur. Trots att Jordbruksverket har föreslagit att regeringen skall meddela ett förbud i djurskyddsförordningen har detta inte skett i Sverige. Grundidén med att använda djur inom cirkusindustrin är att vi människor ska få se hur djur gör saker som för dem är onaturliga. Det är näst intill omöjligt för kringresande cirkusar att tillgodose djurens naturliga behov under resandet. Att leva på cirkus innebär långa transporter, trånga utrymmen och djuren blir ofta fastkedjade mellan de många uppträdandena. Även med den bästa viljan i världen kan cirkusar av praktiska skäl inte tillgodose djurens naturliga behov av rörelsefrihet och socialt umgänge. Djur på cirkusar visar i onormal stor utsträckning symptom som tyder på psykiska störningar. En stor del av problemet är att cirkusar främst vänder sig till barn. Den bild som de förmedlar har ingenting med djurens naturliga liv och beteende att göra. Detta gynnar inte framtidens arbete för ett etiskt hållbart samhälle och inte heller Sandvikens kommun. Den användning av djur som cirkusarna står för innebär knappast heller att djurens egenvärde respekteras. Det vi i Sandviken kan göra – som man gjort i Hudiksvall – är att införa ett förbud mot cirkusar med djur på kommunal mark. Vi har möjligheten att ta ansvar och visa att Sandviken är en modern kommun som ligger i framkant vad gäller djurhållning.

Därför yrkar Vänsterpartiet:

  • Att ingen kommunal mark i Sandvikens kommun upplåts till cirkusar som i
    kommersiellt syfte utnyttjar djur.

Dela den här sidan:

Kopiera länk