Artiklar

Rädda Storsjön

 

StorsjonAlger_web

Rädda Storsjön

Storsjön är en fantastisk tillgång för Sandviken. Rekreation för de som bor i kommunen och för utveckling av turistföretag som kan skapa välbehövliga ungdomsarbeten. Mot denna bakgrund är det tragiskt konstatera att miljön i och runt vår Stora sjö är sämre än någonsin. Algerna breder ut sig så att det inte går att bada vid vissa platser och tider. Vattennivån är minst sagt ojämn. Ingen syns ha ett samlat grepp om vad som händer. En röst på Vänsterpartiet vid valet i september är en röst för att vi aktivt kommer att jobba för en frisk Storsjö och för vårt förslag till åtgärdsprogram:

Breddning

Breddning uppkommer vid reningsverk och pumpstationer när pump går sönder eller mängden orenat vatten blir för stort och betyder att helt orenat avloppsvatten går ut i Storsjön. Problemen måste inventeras och åtgärdas omgående.

Ledningarna

Ledningsnätet för avloppsvattnet är på många håll slitet och gammalt vilket betyder att viss mängd avloppsvatten aldrig når reningsverken utan hamnar i Storsjön. Kommunens VA-plan är bra men utbytestiden för ledningsnätet behöver snabbas upp.

Reningsverken

En välbehövlig satsning görs på reningsverket vid Hedåsen. Även de mindre byarnas reningsverk i kommunen behöver rustas och vi måste få fram vederhäftiga siffror över hur mycket utsläpp som sker från reningsverken.

Urlakningshögar

Enligt uppgift ska det finnas flera urlakningshögar i närheten av Storsjön som är resultat av gamla miljöförsyndelser. Högarna måste inventeras och i förekommande fall saneras.

Ökad kontroll

Skogsbruk, golfbanor och jordbruk genererar miljögifter som går direkt ut i Storsjön. Kontrollen av denna verksamhet måste skärpas.

Fler anslutningar

Fler än hälften av alla hushåll runt Storsjön har inte anslutits till det kommunala systemet. Fler behöver anslutas och där det inte går måste avloppet renas på annat sätt.

Inga gruvor

Gruvverksamhet runt Storsjön vore en katastrof för vattenmiljön och måste på alla sätt stoppas.

Latrintömningsstation

I mer än tio år har det inom kommunen diskuterats vem som har ansvaret för att det ska finnas en latrintömningsstation för fritidsbåtar i Storsjön. Stationen behövs nu!

Jämn vattennivå

Vattennivån i Storsjön regleras genom en gammal och dålig vattendom som gör att nivån går upp och ner helt oplanerat och till förtret för miljö, djur och människor. En riktig vattendom måste utformas så att tillrinning och tömning motsvarar varandra. Kommunen kan genom länsstyrelsen väcka frågan om att få vattendomen omprövad.

Mikael Rosén, oppositionsråd, Vänsterpartiet Sandviken

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk