Artiklar

Låt personalen utveckla välfärden

Vänsterpartiet har sedan tidigare presenterat förslag för en välfärd fri från vinstintressen. Men även den kommunala verksamheten, som ibland präglas av stelbenthet och byråkrati, behöver reformeras. Vänsterpartiet vill att välfärdens organisering ska präglas av större tilltro till de som gör jobbet. Det är dags att de anställda får ett större inflytande över jobbet. Det är lärarna, undersköterskorna, läkarna, måltidspersonalen och alla de andra som jobbar i välfärden som kan den bäst och vet vad som behövs. Så blir välfärden bättre för eleverna, patienterna och de äldre som behöver extra hjälp i vardagen.

Exempel på bra personalstyrd verksamhet finns på en rad platser i landet och även i Sandviken finns exempel på hur personalstyrd verksamhet uppnår bra resultat. Montessoriskolan är en icke vinstdrivande och personalstyrd skola. Skolan har överlägset flest elever med behörighet till gymnasiet. Lärartätheten är god, man har bra täckning i arbetstid av speciallärare, skolsköterska, kurator, skolläkare osv. Lokalerna är toppenfina och om man går genom skolans klassrum ser man att det finns dukar och blommor på borden och det är personligt inrett.  Här märks det att det finns någon som bryr sig. Skola, personal och elever andas ett lugn och man jobbar med rutiner så att varje elev blir sedd.

Skolan styrs av en ekonomisk förening vars styrelse består av lärare som jobbar på skolan. Behöver skolans rektor ha ett beslut kan hon knacka på hos styrelseordföranden som har lektion i rummet intill. Behöver någonting ordnas med lokalerna så ordnar man det direkt.

Här har lärarna makten över skolan och resultaten blir bra. Resurserna går dit dom ska – till eleverna.

Montessoripedagogiken är säkert bra för många elever men ska inte vara allenarådande. Bra pedagogik är mångfald. Däremot är organisationsformen något att ta efter. Om vi ger lärarna makten över sin egen skola så kommer resultaten och resurserna används där dom ska.

Modellen går också att använda på fler verksamheter inom kommunen genom tillexempel så kallad intraprenad. Genom att personalen får ökat inflytande över välfärden tas deras kunnande och engagemang till vara. Det är de som kan verksamheterna och bäst kan möta brukarnas önskemål. Välfärden blir bättre. Ett sådant skifte är även viktigt för att få en bättre arbetssituation för de anställda. De överlägset flest anställda inom välfärden i Sandviken är kvinnor. Att flytta makten så att de själva bestämmer över sitt arbete är kraftfull feministisk politik.

En röst på Vänsterpartiet i höstens val är en röst för att vi kommer arbeta för att de anställda inom välfärden får ökad makt över sitt eget arbete.

Mikael Rosén, oppositionsråd Vänsterpartiet Sandviken

Dela den här sidan:

Kopiera länk