Pressmeddelanden

Lillemor ny ordförande för partiföreningen

Vid årsmötet den 23 februari 2014 valde Vänsterpartiet i Sandviken Lillemor Mauritzdotter Nylén till ny ordförande. Lillemor är 58 år, bosatt i Gästrike-Hammarby och uppväxt i Kiruna. Professionellt har hon lång erfarenhet från kultursektorn, bland annat som chef för Samiska teatern i Kiruna, och arbetar nu som producent på Skottes Musikteater i Gävle.

Lillemor brinner för frågor som rör solidaritet, mångfald och allas lika rätt i samhället, oavsett kön och ursprung.

– För mig är det viktigt att alla får komma till tals och bli hörda, oavsett etnicitet, funktionsnedsättning och kön, säger hon.

– I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att varje individ får vara med och påverka sin närmiljö, både i glesbygd och storstad, och det är en hjärtefråga för Vänsterpartiet. Som ordförande vill jag jobba för att Vänsterpartiet i Sandviken ska bli ännu bättre på att lyssna på kommuninvånarna och visa att Vänsterpartiet är det enda rättvisa alternativet i höstens val. Vi måste stoppa vinster i välfärden även här i kommunen, och se till att både de som arbetar och de som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden har samma rätt till bra kommunal och social service. Vi måste bygga upp det som den borgerliga regeringen raserat och göra Sverige till ett bra land att leva i med en fungerande välfärd som alla får ta del av.

– I Sandviken finns det många saker vi måste förbättra. En sak är att få stopp på den skenande arbetslösheten, inte minst bland ungdomar. En annan sak är hur vi jobbar med integration. Det är också jätteviktigt att kommunen är en bra och rättvis arbetsgivare för alla de som till exempel jobbar inom vård, omsorg och utbildning.

– Det behövs fler som jobbar för att göra Sverige till ett gott land att leva i. Det är viktigt att vi blir ett ännu attraktivare och synligare parti i Sandviken, och att vi får fler medlemmar från alla delar av samhället – unga, gamla, funktionshindrade, och av olika nationalitet. Det är roligt att jobba aktivt med politik, och det vill jag dela med mig av!

Vänsterpartiet Sandvikens hela styrelse 2014: Ordförande Lillemor Mauritzdotter/Nylén. Ledamöter: Bernt Jonsson, Margareth Söderlund, Håkan Svensson och Mikael Rosén. Ersättare: Alexander Lemoine och Patric Nylén.

Dela den här sidan:

Kopiera länk