Artiklar

Rovdjuren – Här för att stanna

Vänsterpartiet står bakom riksdagsbeslutet om att ha långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar i vårt land, eftersom partiet ser rovdjuren som en rikedom i vår natur. Beslut om nivåer för vad långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar innebär nationellt, måste grundas på gedigen relevant vetenskaplig kunskap och ska betraktas som absoluta miniminivåer för våra rovdjurspopulationer. Regionala nivåer på rovdjursstammarna skall beslutas av Naturvårdsverket i samråd med länsstyrelserna och med hänsyn till nationella mål och regionala problem- och skadebilder.

De stora rovdjuren har under lång tid debatterats flitigt i media av olika

intressegrupper och de polariserade diskussionerna speglar ofta den irritation som finns, främst i de områden där rovdjuren förekommer. Det är därför av vikt att verksamheter som påverkas av rovdjursförekomst, exempelvis tamdjurshållning eller jakt, på olika sätt anpassar sin verksamhet till förekomst av rovdjur. Det är också viktigt att styrande politiker ger möjlighet till arbete med konfliktdämpande åtgärder, eftersom rovdjuren är här för att stanna.

Vänsterpartiet vill därför:

  • Öka resurserna till förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamboskap, exempelvis genom bättre stängsling. Resurser bör också anslås till säsongsarbetande djurvallare av fribetande tamdjur, som stöd till jordbrukare som bedriver traditionell fäboddrift i rovdjursområden.
  • Ha en snabbare beslutsgång kring skyddsjakt när rovdjur angriper tamboskap i hägn (inklusive biodlingar) eller uppvisar ett inför människoroskyggt och störande beteende i tätbebyggda områden.
  • Att vid återupprepade rovdjursangrepp på fribetande tamdjurbesättningar i traditionell fäbodverksamhet, skall skyddsjakt kunna tillgripas på skadegörande individ.

Jakt med lös hund är särskilt riskfyllt vid vargförekomst och vargangrepp på jakthundar är starkt konfliktskapande. Därför anser Vänsterpartiet:

  • Att sådan jakt alltid måste bedrivas med största möjliga säkerhet för hunden.
  • Att tillgänglig skyddsutrustning, exempelvis skyddsväst mot angrepp, bör användas vid jakt med lös hund i vargområden eller att jakt sker med kopplad hund.
  • Att jakthundar bör utbildas att jaga selektivt och inte följa vargspår, att bli ”vargrena”, vilket är en konstruktiv åtgärd för att minska risken för vargangrepp.

 

Vänsterpartiet Sandviken
Uffe Stridsberg
Mikael Rosén

Dela den här sidan:

Kopiera länk