Artiklar

Rättvisa pensioner

Det nuvarande pensionssystemet missgynnar alla som inte kan arbeta länge och mycket eftersom det är lönen under hela arbetslivet som avgör hur hög inkomstpensionen ska bli. Pensionen blir lägre för människor som arbetar deltid, har perioder med sjukdom och arbetslöshet eller inte orkar arbeta när de blir äldre. Detta gäller särskilt inom arbetaryrken som till exempel undersköterska eller byggnadsarbetare. De stora skillnaderna i livsinkomst gör att de ekonomiska klyftorna växer bland pensionärerna.

Vänsterpartiet anser att pensionsålder inte ska höjas till 75 år. Redan nu finns det många, speciellt med fysiskt tunga arbeten, som inte ens orkar jobba till 65 år. För dem behövs istället en förbättrad arbetsmiljö för att de ska ha möjlighet att stanna kvar i arbetslivet så länge de vill och kan och därmed kunna påverka sin pension. Andra åtgärder som Vänsterpartiet vill genomföra är att skapa fler jobb. Fler jobb ökar inbetalningen till pensionssystemet. Vi vill också införa en rätt till heltidsarbete, eftersom många, speciellt kvinnor, arbetar deltid och därför kommer att få lägre pension. A-kassan och sjukpenningen bör höjas, vilket bland annat skulle leda till att den framtida pensionen utvecklades positivt.

Premiepensionssystemet (PPM), där man själv ska välja pensionsfonder, kostar mycket pengar men ger inte särskilt mycket i utbyte. Endast två procent av Sveriges befolkning är aktiva med att själv välja fond. Vänsterpartiet anser att pensionerna ska finansieras solidariskt och premiepensionssystemet ska avskaffas. Avgiften på 2,5 procent ska istället gå till inkomstpensionssystemet. Med större buffertfonder (AP-fonderna) är risken mindre att pensionerna behöver sänkas. Om de avgifter som nu går till PPM istället hade gått till inkomstpensionssystemet hade pensionerna inte minskat under 2009 och 2010. En hög sysselsättning betyder att mer avgifter betalas in till systemet och att dessa ska täcka pensionsutbetalningarna utan att pensionerna behöver sänkas.

Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem utformat så att människor i god tid före pensionering kan förstå och räkna ut hur stor pensionen kommer att bli. Det är viktigt att vi gemensamt sprider de risker som kan uppstå även i ett nytt pensionssystem. Förvaltningen av pensionskapital måste ske effektivt och användas klokt för att stärka det Svenska samhällsbygget genom väl valda investeringar för framtiden. Pensionssystemet måste vara fullt ut finansierat via avgifter samt ha tillräckligt med fonderade medel för att klara ekonomiska kriser.

 

Anna-Lena Wannberg

Mikael Rosén

Dela den här sidan:

Kopiera länk