Motioner & Interpellationer

Interpellation till kommunfullmäktige: Familjecentraler i Sandviken

Fler blivande föräldrar och småbarnsfamiljer bör få tillgång till en familjecentral. Den som nu finns, Björksätra/ Vallhov, bör naturligtvis få ligga kvar där den är. Området kring f d Smassenskolan är anpassat för barn med tillhörande grönområde. Att då flytta den till sjukhusområdet och dess hårt trafikerade miljö känns ogenomtänkt.

En fördel med att etablera en familjecentral är att den finns i ett bostadsområde där behoven finns. Om det finns tomma lokaler i Norrsätra kanske det skulle passa bra med ytterligare en familjecentral i Sandviken.

Mina frågor till ansvarig inom kommunen blir därför:

Anser sig Sandvikens kommun inte ha råd med ytterligare etableringar av familjecentraler?

Känns det riktigt att flytta en uppskattad familjecentral med lämpligt läge till ett sämre läge enbart på ekonomiska grunder?

I det gemensamt antagna dokumentet ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar” fastslås väl vad ambitionsnivån bör vara?

Dela den här sidan:

Kopiera länk