Motioner & Interpellationer

Interpellation till kommunfullmäktige: Språkpraktikplatser

Sandvikens kommunfullmäktige har i balanserad styrning antagit målet att alla nämnder och kommunstyrelsen ska ha språkpraktikplatser till SFI elever i sin verksamhet.

Trots kommunfullmäktiges uttalade målsättning så går det trögt att få fram platser och platser man får fram sägs i vissa fall inte ha några sökanden trots att kön är lång. Organisationen för att få ut språkpraktikanter fungerar inte bra.

2012-08-15 skrev Yvonne Bäckius ett förslag till organisation för verksamheten. Organisationsförslaget har antagits av samtliga förvaltningschefer. En ansvarig tjänsteman (praktiksamordnare) har tillsatts på integrationsenheten. Trots detta fungerar det fortfarande inte.

Mina frågor till ansvarig är:

  1. Vad är din uppfattning om att organisationen för språkpraktikplatser inte fungerar?
  1. I det antagna organisationsförslaget bestäms att varje förvaltning ska ha en kontaktperson som ska förmedla språkpraktikanter till lämplig arbetsplats. Finns dessa kontaktpersoner och hur är din uppfattning om hur de fungerar?
  1. Vid kontakt med vissa förvaltningar anges diverse svepskäl till att inte ta emot språkpraktikanter. Förklaringarna kan vara att vi har inte tid, vi har för svåra arbetsuppgifter, vi har andra praktikanter osv. Är du beredd att som politiker ”peka med hela handen” och tala om för förvaltningarna att de ska uppfylla Kommunfullmäktiges mål?

 

Mikael Rosén

Dela den här sidan:

Kopiera länk