Motioner & Interpellationer

Interpellation till kommunfullmäktige: Får restaurangutbildningen i Sandviken vara kvar?

Sandviken har en av Sveriges äldsta och mest renommerade restaurangutbildningar på gymnasienivå. Utbildningen har stor betydelse för det lokala näringslivets behov att rekrytera kunniga anställda. Elevantalet har under senare år sjunkit genom att bl a Gävle startat en likartad utbildning men skolan har parerat bra genom att bredda verksamheten i samarbete med individuella programmen, CVL och särskolan. Sålunda har utbildningen totalt 90 elever per oktober 2012.

Restaurangutbildningen i Sandviken har god kvalité genom kunnig personal och ändamålsenliga lokaler. En indikator på detta är att 63% av eleverna som gick ut våren 2012 har fått jobb direkt efter avslutad utbildning. Skolan ligger också i framkant när det gäller internationalisering och har flera uppskattade och framgångsrika projekt på gång vilka man till viss del finansierar själva genom ihärdigt arbete att ansöka om externa projektpengar. Restaurangutbildningen har varit en god resurs när större evenemang genomförts. Exempel på arrangörer som anlitat restaurangskolan är Göransson Arena, Restaurang Bolaget, Sandvik Bruksmässen och äldreboendet med Nobelmiddag.

Det har under en period florerat rykten och diskussioner om huruvida utbildningen får vara kvar. Jag vill därför ställa fråga till ansvarig:

Får restaurangutbildningen i Sandviken vara kvar?

Har man i de ekonomiska beräkningar som gjorts tagit hänsyn till att utbildningen idag utbildar elever från andra gymnasieprogram samt CVL och särskolan?

Har man i de ekonomiska beräkningar som gjorts tagit hänsyn till vad det kostar skicka elever som önskar utbilda sig inom restaurang till annan kommun?

Har man i de ekonomiska beräkningar som gjorts tagit hänsyn till vad det kostar kommunen totalt att tomställa de specialanpassade lokalerna?

Dela den här sidan:

Kopiera länk