Motioner & Interpellationer

Införande av tillagningskök inom äldreomsorgen

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående införande av tillagningskök inom äldreomsorgen.

Allt fler rapporter och undersökningar pekar på värdet av mat till äldre tillagad på plats. Att kunna få känna dofter, få fräsch mat och eventuellt kunna delta i det lilla är något som skulle uppskattas då måltiderna för äldre ofta är ett av dagens stora glädjeämnen. Det är ställt bortom allt rimligt tvivel att mat tillagad på plats har stor positiv inverkan på människan både fysiskt och psykiskt.

Vid våra äldreboenden, t ex Lillvik, Ängsbacken och Ovansjögården, finns utrustade tillagningskök som inte används.

Vänsterpartiet föreslår Sandvikens kommunfullmäktige besluta:
Att f o m hösten 2012 på försök införa att ett äldrebonde får tillaga all sin mat på plats.

Försöket kan sedan ligga till grund för utvärdering av ekonomiska och kvalitetsmässiga vinster/förluster. Allt för att skapa en bra verksamhet för våra äldre.

Sandviken 2011-12-05

Dela den här sidan:

Kopiera länk