Krönika

Vill vi att ungdomar ska välja vårdyrken?

Vänsterpartiet vill att 17 respektive 23 miljoner mer avsätts till kommuner och landsting under 2011 och 2012. Bl.a. för att öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Bra bemanning och bra bemötande behöver varandra för att fungera och ge god kvalitet. Var för sig står den sig slätt.

Ska vi uppnå en solidariskt finansierad och jämlik äldreomsorg, baserad på de behov äldre har, krävs en radikalt ändrad personalstrategi. En anställd som inte upplever att god omsorg sätts före effektiviseringar och snålt hållna budgetramar har inte en bra arbetsmiljö. En god arbetsmiljö och att yrket känns attraktivt är en förutsättning för god omsorgskvalitet. Det är också viktigt för att locka ungdomar till vårdyrket. Andelen äldre ökar kraftigt framöver, samtidigt som allt färre söker sig till vården. För att bibehålla den ännu så länge goda omsorgen måste det nog få kosta.

När jobben inte av sig själv naturligt finns inom industrin vore det väl förnuftigt att låta vård och även barnomsorg få de resurser som så väl behövs. Där finns det jobb att utföra. Minskade barngrupper på dagis och en äldreomsorg och sjukvård som lever upp till de förväntningar vi alla har. Är det inte ett sådant samhälle vi vill se. Med höjda löner till vårdanställda, rätt till heltid, ökad jämlikhet med fler män inom vård och barnomsorg och solidariska fackförbund som stödjer varandras kamp för jämlikhet.
En del kallar det flum. Jag jobbar för att det ska bli verklighet.

Håkan Svensson
din politiker inom landsting och äldreomsorg

Dela den här sidan:

Kopiera länk