Partistyrelsen

Här kan du se styrelsen för Vänsterpartiet Sandviken

Ordinarie

Lillemor Mauritzdotter Nylén, ordförande

Mats Persson, vice ordförande

Karin Svingen, kassör

Margareth Söderlund, biträdande kassör

Carin Lundskog

Bernt Jonsson

Patric Nylén

Ersättare

Gunilla Panaé Bodin

Naim Tunc

Eva-Lotta Johansson

Andreas Broström