Partistyrelsen

Här kan du se styrelsen för Vänsterpartiet Sandviken

Ordinarie

Alexander Lemoine, ordförande

Mats Persson, sekreterare

Andreas Broström, kassör

Margareta Lindblad

Bernt Jonsson

Ersättare

2 vakanta