sida

Nämnder och Styrelser

Arbetslivsnämnden:

Ordinarie: Zaradesht Bekir
Ersättare: Johan Ek

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden:

Ordinarie: Margareth Söderlund
Ersättare: Bengt Eriksson

 

Kultur- och fritidsnämnden:

Ordinarie: Håkan Svensson
Ersättare: Gunilla Panaé Bodin

 

Kunskapsnämnden:

Ordinarie: Patric Nylén
Ersättare: Karin Svingen

 

Omsorgsnämnden:

Ordinarie: Mats Persson
Ersättare: Lillemor Mauritzdotter Nylén

 

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ordinarie: Bernt Jonsson

 

Krisledningsnämnden:

Ledamot: Patric Nylén

 


 

Kommunstyrelsen:

Ordinarie: Lillemor Mauritzdotter-Nylén
Ersättare: Håkan Svensson

 

Oppositionsråd:

Lillemor Mauritzdotter-Nylén

 

Utvecklingsutskottet:

Lillemor Mauritzdotter-Nylén

 


 

Valnämnden:

Ordinarie: Eleonora Berglund
Ersättare: Karin Svingen

 

Kommunrevision:

Ledamot: Margareta Lindblad

 

Valberedning:

Ledamot: Lars Eriksson

 


 

SSAB

Ersättare: Lillemor Mauritzdotter Nylén

 

Högbo Bruk:

Ordinarie: Mikael Rosén

 

Sandviken Energi AB:

Ersättare: Håkan Svensson

 

Sandvikenhus AB:

Ordinarie: Andreas Broström

 

Nyttofastigheter AB:

Ordinarie: Andreas Broström

Dela den här sidan:

Kopiera länk