Information

Fört maj 2017

Vänsterns första maj i Sandviken startar med samling i Jansasparken utanför Folkets hus med start kl. 12.00. Därifrån tågar vi till Gröna torget på Nya Bruket där vi möts av ett torgmöte med tal och underhållning. Se till att följa oss på Facebook för uppdateringar fram tills vi ses! I vårt land ska människor känna sig delaktiga. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla människor i...

NATO eller FRED?

I Maj 2016 sade riksdagen ja till ett värdlandsavtal med NATO. Vad betyder detta egentligen? Enligt regeringen kan inte Sverige tvingas agera värdland eller lagra kärnvapen på svensk mark. Inget tvång skall heller finnas att stationera trupper i Sverige. Men detta gäller inte i ett så kallat ”kritiskt läge”. Då får NATO rätt att handla självständigt. Kommer Sverige då att få inflytande över vad som är ett kritiskt läge? Vad tror ni, kära läsare? NATO är en kärnvapenallians och i detta läge finns i avtalet inte något undantag för Sverige att kunna förbjuda kärnvapen på svensk mark, vidare skulle man...

Det är vår tur nu

Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får ta del av det. Under lång tid har klyftorna ökat. Trots det är den här regeringen inte beredd att vidta de åtgärder som krävs för att på allvar minska orättvisorna och få ett samhälle som fungerar bättre för alla. I vårt land ska människor känna sig del­aktiga. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla...

Motion: Utfasning av mikroplast

Idag använder vi en stor mängd plastprodukter. Bara under första hälften av 2000-talet tillverkades 2500 miljoner ton produkter, av plast det är mer än den totala produktionen under 1900-talet. Från flera av dessa produkter lossnar större och mindre delar. De transporteras via dagvattnet, avloppssystemet och reningsverken och hamnar så småningom i sjöar, hav och vattendrag. Havet är en viktig källa till livsmedel och sannolikt kommer mängden mikroplast öka under lång tid framöver och vi vet idag att risken är stor att dessa partiklar och de gifter de bär med sig kommer att påverka vår hälsa. Idag finns mätningar som visar...

Myter och sanningar om vinster i välfärden

Myt 1. Utan vinstsyftande företag försvinner valfriheten i välfärden I så fall skulle det inte finnas någon valfrihet i övriga i Europa. Men det gör det. Men det finns inget land som har så generösa regler för vinstuttag inom hela välfärden som Sverige har. Vinstlobbyisterna säger att vinster i välfärden är en förutsättning för att människor ska kunna välja vårdcentral eller skola. Men såväl valfrihet mellan olika offentliga som privata utförare kan finnas även utan vinstjakt. Så är det i många länder. Den utredning som tagit fram förslag på hur vinstjakten ska hanteras föreslår inte heller att valfriheten ska försvinna....

Stoppa gruvbrytningen vid Storsjön

Spela inte hasard med det viktiga vattnet! En gruva innebär uppenbara risker för vårt viktiga vatten, såväl i Storsjön som i våra dricksvattentäkter. Wiking mineral, ett litet ekonomiskt svagt prospekteringsföretag, har fått rätt att med stöd av minerallagen bryta främst zink och bly i en sulfidmineralisering vid Vindfall strax öster om Storsjön och vid byn Brunnsvik. Bergstatens bedömning är att en brytning i Vindfall kan bli ekonomisk lönsam och att det går att uppfylla miljöbalkens hänsynskrav, men, i slutändan är det mark- och miljödomstolen som ska avgöra när den erhållna bryträtten kan övergå till gruvbrytning efter att Wiking mineral presenterat...

Motion: Feministiskt självförsvar i skolan

Samhället är inte jämställt. Våra liv präglas av normer, värderingar och regler som definierar hur vi ska känna, tänka och uppträda utifrån vårt biologiska kön. Kvinnor och tjejer utsätts systematiskt för olika former av orättvisor och trakasserier. Det kan innebära allt från att en får mindre uppmärksamhet i klassrummet eller lägre lön än sina manliga kollegor till härskartekniker, näthat och sexualiserat våld. Många tjejers liv begränsas ständigt av rädslan för det sexualiserade våldet. De tvingas ta omvägar, undvika parker och de vågar inte vara ensamma utomhus på kvällen och natten. Tjejer ska inte behöva känna sig rädda. För att förändra...

Motion: Avskaffa allmän visstid

Vänsterpartiet kommer alltid stå på arbetarnas sida, därför lägger vi alltid förslag där vi beaktar lönearbetarnas perspektiv. Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten att kunna låta lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga,...

”Enkla jobb” – helsike heller!

Nu pratar politiker från olika partier rätt samstämt om att finansiera ”enkla” jobb för att minska arbetslösheten och utanförskapet. Jobb som inte kräver vare sig lång eller hög utbildning. Jobb som en del politiker till och med tokigt nog vill ge lägre löner än vad kollektivavtal anger. Att beteckna dessa jobb som ”enkla” pekar fel. Begreppet i sig blir stigmatiserande förutom att det egentligen handlar om behövda jobb med särskild skattefinansiering. Jobb, som förutom att de som får dessa jobb, ökar sin livskvalitet genom egen försörjning också ger ökad kvaliteten på verksamheter där fler händer länge har efterfrågats. I omsorgen,...

Motion: Förbjud cirkusar med djur på kommunal mark

Cirkusar är än idag ett populärt inslag i den kommersiella nöjesindustrin. I flera europeiska länder har det nu blivit förbjudet att använda djur som underhållning på cirkusar men i Sverige är vi inte där än,förutom Hudiksvall som nyligen beslöt att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark. Under 2014 fattade Malta och Mexiko beslut om att förbjuda cirkusar med djur. Trots att Jordbruksverket har föreslagit att regeringen skall meddela ett förbud i djurskyddsförordningen har detta inte skett i Sverige. Grundidén med att använda djur inom cirkusindustrin är att vi människor ska få se hur djur gör saker som för dem...