Artiklar

Myter och sanningar om vinster i välfärden

Myt 1. Utan vinstsyftande företag försvinner valfriheten i välfärden I så fall skulle det inte finnas någon valfrihet i övriga i Europa. Men det gör det. Men det finns inget land som har så generösa regler för vinstuttag inom hela välfärden som Sverige har. Vinstlobbyisterna säger att vinster i välfärden är en förutsättning för att människor ska kunna välja vårdcentral eller skola. Men såväl valfrihet mellan olika offentliga som privata utförare kan finnas även utan vinstjakt. Så är det i många länder. Den utredning som tagit fram förslag på hur vinstjakten ska hanteras föreslår inte heller att valfriheten ska försvinna....

Stoppa gruvbrytningen vid Storsjön

Spela inte hasard med det viktiga vattnet! En gruva innebär uppenbara risker för vårt viktiga vatten, såväl i Storsjön som i våra dricksvattentäkter. Wiking mineral, ett litet ekonomiskt svagt prospekteringsföretag, har fått rätt att med stöd av minerallagen bryta främst zink och bly i en sulfidmineralisering vid Vindfall strax öster om Storsjön och vid byn Brunnsvik. Bergstatens bedömning är att en brytning i Vindfall kan bli ekonomisk lönsam och att det går att uppfylla miljöbalkens hänsynskrav, men, i slutändan är det mark- och miljödomstolen som ska avgöra när den erhållna bryträtten kan övergå till gruvbrytning efter att Wiking mineral presenterat...

Motion: Feministiskt självförsvar i skolan

Samhället är inte jämställt. Våra liv präglas av normer, värderingar och regler som definierar hur vi ska känna, tänka och uppträda utifrån vårt biologiska kön. Kvinnor och tjejer utsätts systematiskt för olika former av orättvisor och trakasserier. Det kan innebära allt från att en får mindre uppmärksamhet i klassrummet eller lägre lön än sina manliga kollegor till härskartekniker, näthat och sexualiserat våld. Många tjejers liv begränsas ständigt av rädslan för det sexualiserade våldet. De tvingas ta omvägar, undvika parker och de vågar inte vara ensamma utomhus på kvällen och natten. Tjejer ska inte behöva känna sig rädda. För att förändra...

Motion: Avskaffa allmän visstid

Vänsterpartiet kommer alltid stå på arbetarnas sida, därför lägger vi alltid förslag där vi beaktar lönearbetarnas perspektiv. Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten att kunna låta lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga,...

“Enkla jobb” – helsike heller!

Nu pratar politiker från olika partier rätt samstämt om att finansiera ”enkla” jobb för att minska arbetslösheten och utanförskapet. Jobb som inte kräver vare sig lång eller hög utbildning. Jobb som en del politiker till och med tokigt nog vill ge lägre löner än vad kollektivavtal anger. Att beteckna dessa jobb som ”enkla” pekar fel. Begreppet i sig blir stigmatiserande förutom att det egentligen handlar om behövda jobb med särskild skattefinansiering. Jobb, som förutom att de som får dessa jobb, ökar sin livskvalitet genom egen försörjning också ger ökad kvaliteten på verksamheter där fler händer länge har efterfrågats. I omsorgen,...

Motion: Förbjud cirkusar med djur på kommunal mark

Cirkusar är än idag ett populärt inslag i den kommersiella nöjesindustrin. I flera europeiska länder har det nu blivit förbjudet att använda djur som underhållning på cirkusar men i Sverige är vi inte där än,förutom Hudiksvall som nyligen beslöt att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark. Under 2014 fattade Malta och Mexiko beslut om att förbjuda cirkusar med djur. Trots att Jordbruksverket har föreslagit att regeringen skall meddela ett förbud i djurskyddsförordningen har detta inte skett i Sverige. Grundidén med att använda djur inom cirkusindustrin är att vi människor ska få se hur djur gör saker som för dem...

Karl Marx – en biografi (Föreläsning av Sven-Eric Liedman)

Den 15 februari kl. 19:00 bjuder Vänsterpartiet Sandviken in till en föreläsning där Sven-Eric Liedman berättar om sin senaste bok, ”Karl Marx – en biografi”. Passa på att lyssna till en av Sveriges främsta idéhistoriker och Marx-kännare. Karl Marx - en biografi (Föreläsning av Sven-Eric Liedman) Sven-Erik Liedman är författare och professor i idéhistoria. Han har ett brett författarskap och är vinnare av Augustpriset. Under 50...

Vänsterpartiet gör skillnad

När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet, som trycker på för progressiva och rättvisa förändringar, blir det statsbudgetar med som tydligt förbättrar vår gemensamma välfärd. I höst och de kommande åren genomförs en rad reformer som vi krävt och fått igenom. En del handlar om att laga hålen i välfärdsnätet som har blivit under åtta år av borgerlig politik med växande klyftor och krympande resurser till välfärden. En annan del handlar om att bygga ut välfärden. Reformerna kommer att göra skillnad för många, framförallt för kvinnor, unga och barn. Sommarlovsstöd, avgiftsfri mammografi och en stor satsning på ungas psykiska hälsa är några...

Nya möten och studiecirklar

Möt värmen av solidaritet i höst och vinter! Nu är vår aktivitetskalender uppdaterad med kommande händelser. Grundkurs i socialism och bokcirkel om prekariatet är bara en liten del av allt som väntas under hösten och vintern. Väl mött! Se alla händelser i vår aktivitetskalender »

Lillemors första maj-tal

Lillemor Mauritzdotter Nylén är oppostionsråd för Vänsterpartiet i Sandviken. Hon var en av talarna på årets första maj. Här följer hennes tal i sin helhet.   För några år sedan jobbade jag som kulturpedagog på en av kommunens byskolor. Det var ett fantastiskt kul jobb på många sätt där alla barnen var delaktiga i att skapa kreativa upplevelser. Men det var också tillfällen när jag grät på kvällen, efter att ha upplevt vilken misär många av barnen lever i. Där man inte får med sig mellanmål. Där man inte har ordentliga vinterkläder, men försöker hitta på ursäkter att få vara...