Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Vänsterpartiet i Sandviken

Sandviken stödjer Rossana och Jonas

Sandvikens partiförening beslutade vid medlemsmöte den 17 oktober att som ensam kandidat till ny ordförande i Vänsterpartiet föreslå Rossana Dinamarca . Skulle kommande kongress besluta att välja två partiledare är partiföreningens förslag Jonas Sjöstedt att flankera Dinamarca.

Intervju i GD

I tisdags lade GD upp en intervju med Vänsterpartiet Sandvikens oppositionsråd Mikael Rosén. ”Mikael Rosén är Vänsterpartiets nya ansikte utåt. En ny strategi har utlovats och nu ska Vänstern bli mer synlig i kommunpolitiken.” Läs artikeln →

Café V öppnar den 5 oktober!

Den 5 oktober öppnar Café V. Café V är en ideell förening som strävar efter ett demokratiskt, ekologiskt och ekonomiskt jämlikt och jämställt samhälle. Vi vill vara en drogfri mötesplats i och runt Sandviken för alla där vi ska kunna träffas och diskutera kring problem och lösningar på lokala frågor och globala angelägenheter. Vill du spela musik, ställa ut konst, deklamera poesi eller anordna något annat kulturevenemang, kontakta Café V:s styrelse. Café V är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse. Eventuella överskott kommer att gå till att förbättra vårt café verksamhet eller att skänkas till...

Språkpraktikplatser

Språkpraktikplatser För kommunens nya invånare, som flyttar hit från andra länder, är det viktigt att snabbt lära sig svenska och att få kontakter så att man kan hitta ett arbete. Språkpraktikplatser kan uppfylla båda dessa behov. Ett nytt lagförslag finns som kommer att inskränka rätten till SFI för den enskilde, så att två års studier blir vad som maximalt är tillåtet. Då blir språkpraktikplatser ännu viktigare. Dessa bör finnas både inom kommunen och i den privata sektorn. Här skulle kommunen kunna föregå med gott exempel. Inom kommunens förvaltningar erbjuds få platser. Ska man göra det på ett bra sätt krävs...

Demonstrera på lördag!

Stöd den Syriska revolutionen för frihet och demokrati och kurdernas rätt till självbestämmande. Manifestation nu på lördag den 1 oktober kl 12.00 på stora torget i Gävle. Talar gör bl a Vänsterpartiets Ulla Andersson. Arrangörer är Kurdiska föreningarna i Sandviken och Gävle.

Ökad tillgänglighet för äldre till sina bostadsområde

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående ökad tillgänglighet för äldre till sina bostadsområden. Som det ser ut nu finns det för få bänkar att vila sig på för äldre som promenerar i t ex Björksätra. Gungor och blå sandlådor får nyttjas då inga parkbänkar finns längs gångstråk. För att göra bostadsområden levande och tillgängliga för äldre och hjärtsjuka föreslår jag att fullmäktige uppdrar åt ansvarig att sätta ut fasta bänkar i bostadsområdena. Målsättningen är att alla, oavsett ålder och vigör, ska kunna utnyttja gångvägar och tillgodogöra sig utevistelse efter behov. m v h: Håkan Svensson Vänsterpartiet

Risken för jäv och mutor

Interpellation till Sandvikens kommunfullmäktige angående risken för jäv och mutor. Flera kommuner har under de senaste åren drabbats av mutskandaler. Mutor och korruption är en av samhällets värsta fiender och undergrävcer snabbt allmänhetens förtroende för kommunen. Att tro att Sandviken skulle vara annorlunda än andra kommuner vore naivt, vi löper förmodligen samma risk som andra kommuner att drabbas av mutskandaler eller tveksamma jävsituationer där tjänstemannen eller politikern deltar i beslut trots jävsituation. Mot bakgrund av ovanstående vill vi att kommunen redogör för vilken policy som finns kring dessa frågor och vilket arbete som bedrivs för att motverka mutor och jäv....

Nytt oppositionsråd

Vid medlemsmöte den 12 september valdes Mikael Rosén till nytt oppositionsråd för Vänsterpartiet Sandviken. Valet ska formellt konfirmeras av KF den 26 september. Förutom att delta på diverse kommunmöten kommer Mikaels tid att användas för internt arbete. Har du idéer om Vänsterpartiets arbete och aktiviteter eller något du vill ändra på inom den kommunala verksamheten så får du gärna höra av dig. Mikael är anträffbar på Café V tills vidare sporadiskt men går alltid att nå per telefon, under anständiga tider, 070-212 49 44 eller mejla [email protected]