Artiklar

Rör inte allmännyttan!

En av förutsättningarna för att kunna erbjuda goda bostäder åt alla medborgare oavsett inkomst är väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag. Till skillnad från privata hyresvärdar är de allmännyttiga bolagen politiskt styrda. Även om den lagstiftning som reglerar de allmännyttiga bolagen tyvärr har förändrats sedan några år tillbaka och innebär att dessa bolag ska bedriva verksamhet på mer marknadsmässiga villkor, så har Sandvikenhus fortfarande ett politiskt beslutat uppdrag att erbjuda bra och billiga bostäder till kommuninvånarna. Sandvikenhus har inte de lägsta hyrorna i regionen men är en kvalitativt bra hyresvärd. Man har relativt gott om personal och är seriös med att utföra...

Vi behöver fler kommunala fritidsgårdar

Snart är sommaren slut och kommunens ungdomar återvänder till skolan. Det pågår ett intensivt arbete från alla inblandade för att höja skolresultaten i Sandviken. Men för att kunna prestera i skolan krävs också att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Idag har vi EN kommunalt driven fritidsgård i Björksätra. I övriga delar av kommunen finns i bästa fall fritidsverksamhet för ungdomar som drivs av ideella krafter. På många platser finns det ingen fritidsverksamhet alls, och ungdomarna lämnas vind för våg att själva skaffa sig en meningsfull fritid. Har de tur har de engagerade föräldrar som bidrar till meningsfulla fritidssysselsättningar, men...

Varg är en viktig toppredator

Den moderata företrädaren i länets Viltförvaltningsdelegation, Jonas Brindmark, berättar att familjens katt försvunnit och han kopplar det med besynnerlig självklarhet till att en varg varit synlig i hans hemtrakt, skriver Uffe Stridsberg och Lillemor Mauritzdotter Nylén, Vänsterpartiet. Givetvis beklagar vi kattens försvinnande och tårarna över detta hos Brindmarks barn. Men frispringande katter försvinner tyvärr ibland och det i hela landet, oavsett förekomst av varg. Därför känns det konstruerat när Brindmark drar sin relaterade händelse vidare till att ifrågasätta vad vargen tillför den svenska faunan. Särskilt som han redogör för en fråga han under två år i delegationen ställt till sig...

Motion: Försök med 30-timmars arbetsvecka

Vänsterpartiet föreslår att arbetstiden på försök kortas till 30 timmar i veckan, med bibehållen lön, på någon eller några verksamheter inom omsorgsförvaltningen, servicekontoret och Sandvikenhus AB. Flera försök med förkortad arbetstid pågår i landet, fler är på gång. Fler fackförbund ser behovet. Det är dags att gå vidare även för Sandvikens kommun, och vi föreslår 30 timmars arbetsvecka inom någon eller några verksamheter inom kommunen. Det ska vara en arbetstidsförkortning som anpassas både efter verksamhetens behov och de anställdas önskemål. Försöken ska organiseras så att de är möjliga att utvärderas och följas av såväl förvaltning som fackliga organisationer. Vi vill...

Lillemors 1 maj tal 2017

Lillemor Mauritzdotter Nyléns tal på första maj 2017 i sin helhet. När vi firade 1 maj här förra året blev jag både ledsen och arg. Då hade vi med oss smörgåsar och kakor till dom som tågat med oss. Kakorna tog slut fort, men när jag stod vid bordet med de tomma kakskålarna kom en liten pojke, han var kanske 6 eller 7 år. Han tog den tomma kakskålen och skrapade upp lite av smulorna i botten av skålen, och sprang därifrån. Efter en stund kom han tillbaka med några ännu yngre flickor, visade dem på kakskålen, och flickorna skrapade...

Motion: Förbättrad hantering av remisser

I vårt land har vi representativ demokrati där de valda politikerna representerar väljarna. Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. I en demokrati ska alla få göra sin röst hörd, man måste kompromissa och rösta för att komma till beslut. Kommunfullmäktige är vårt högsta beslutande organ där samtliga politiker fattar avgörande beslut för kommunen och dess medborgare. Därför är det av största vikt att samtliga folkvalda i kommunfullmäktige ges tid till att lämna synpunkter på handlingsplaner, policy, programförslag och remisser i demokratins tjänst. Med anledning av...

Fört maj 2017

Vänsterns första maj i Sandviken startar med samling i Jansasparken utanför Folkets hus med start kl. 12.00. Därifrån tågar vi till Gröna torget på Nya Bruket där vi möts av ett torgmöte med tal och underhållning. Se till att följa oss på Facebook för uppdateringar fram tills vi ses! I vårt land ska människor känna sig delaktiga. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla människor i...

NATO eller FRED?

I Maj 2016 sade riksdagen ja till ett värdlandsavtal med NATO. Vad betyder detta egentligen? Enligt regeringen kan inte Sverige tvingas agera värdland eller lagra kärnvapen på svensk mark. Inget tvång skall heller finnas att stationera trupper i Sverige. Men detta gäller inte i ett så kallat ”kritiskt läge”. Då får NATO rätt att handla självständigt. Kommer Sverige då att få inflytande över vad som är ett kritiskt läge? Vad tror ni, kära läsare? NATO är en kärnvapenallians och i detta läge finns i avtalet inte något undantag för Sverige att kunna förbjuda kärnvapen på svensk mark, vidare skulle man...

Det är vår tur nu

Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får ta del av det. Under lång tid har klyftorna ökat. Trots det är den här regeringen inte beredd att vidta de åtgärder som krävs för att på allvar minska orättvisorna och få ett samhälle som fungerar bättre för alla. I vårt land ska människor känna sig del­aktiga. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla...

Motion: Utfasning av mikroplast

Idag använder vi en stor mängd plastprodukter. Bara under första hälften av 2000-talet tillverkades 2500 miljoner ton produkter, av plast det är mer än den totala produktionen under 1900-talet. Från flera av dessa produkter lossnar större och mindre delar. De transporteras via dagvattnet, avloppssystemet och reningsverken och hamnar så småningom i sjöar, hav och vattendrag. Havet är en viktig källa till livsmedel och sannolikt kommer mängden mikroplast öka under lång tid framöver och vi vet idag att risken är stor att dessa partiklar och de gifter de bär med sig kommer att påverka vår hälsa. Idag finns mätningar som visar...