Artiklar

Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Kvinnor står i bredd världen över, säger ”Stopp, nog nu!”. Vittnesmål om sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå, tillsammans. Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet kvinnliga höginkomsttagare. Vi gör det genom att se hur de flesta, hur du och jag, värderas i relation till män. Vilka möjligheter vi har att styra över våra liv. Vi...

Förebygg sexuella trakasserier och övergrepp

Sexism, sexuella trakasserier och övergrepp förekommer i alla rum och på samhällets alla arenor. I grund och botten handlar det om makt och maktbeteende som sedan tar sig uttryck på olika sätt av alla sorters män. När vi är i beroendeställning blir utsattheten större, men genom politiska beslut har vi möjlighet att skapa förändring. Trygga anställningar, höjda löner och en sexualundervisning med feministiskt perspektiv är några av de förändringar som krävs. Vänsterpartiet är Sveriges första feministiska parti. Vi är stolta över att ha gått i bräschen för kvinnors jämställdhet, drivit – och driver – frågor som samtyckeslagstiftning, kvinnojourer, avgiftsfria preventivmedel,...

Alexander ny ordförande

På årsmötet den 25 februari valdes Alexander Lemoine till ny styrelseordförande för Vänsterpartiet i Sandviken. Han efterträder därmed Lillemor Mauritzdotter Nylén, kommunalråd i opposition, som nu lämnar över ordförandeskapet till Alexander. De kommer att jobba tillsammans med medlemmarna för ett gott resultat i höstens valrörelse. – Jag är otroligt stolt att få vara ordförande för partiföreningen under ett valår. Med ett ständigt ökande medlemsantal är våra förutsättningar bättre än någonsin tidigare, säger Alexander. Alexander Lemoine är 24 år och har tidigare varit ordförande för lokalklubben av ungdomsförbundet Ung Vänster och är även ledamot i Kommunfullmäktige. Till vardags arbetar han med...

Rör inte allmännyttan!

En av förutsättningarna för att kunna erbjuda goda bostäder åt alla medborgare oavsett inkomst är väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag. Till skillnad från privata hyresvärdar är de allmännyttiga bolagen politiskt styrda. Även om den lagstiftning som reglerar de allmännyttiga bolagen tyvärr har förändrats sedan några år tillbaka och innebär att dessa bolag ska bedriva verksamhet på mer marknadsmässiga villkor, så har Sandvikenhus fortfarande ett politiskt beslutat uppdrag att erbjuda bra och billiga bostäder till kommuninvånarna. Sandvikenhus har inte de lägsta hyrorna i regionen men är en kvalitativt bra hyresvärd. Man har relativt gott om personal och är seriös med att utföra...

Vi behöver fler kommunala fritidsgårdar

Snart är sommaren slut och kommunens ungdomar återvänder till skolan. Det pågår ett intensivt arbete från alla inblandade för att höja skolresultaten i Sandviken. Men för att kunna prestera i skolan krävs också att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Idag har vi EN kommunalt driven fritidsgård i Björksätra. I övriga delar av kommunen finns i bästa fall fritidsverksamhet för ungdomar som drivs av ideella krafter. På många platser finns det ingen fritidsverksamhet alls, och ungdomarna lämnas vind för våg att själva skaffa sig en meningsfull fritid. Har de tur har de engagerade föräldrar som bidrar till meningsfulla fritidssysselsättningar, men...

Varg är en viktig toppredator

Den moderata företrädaren i länets Viltförvaltningsdelegation, Jonas Brindmark, berättar att familjens katt försvunnit och han kopplar det med besynnerlig självklarhet till att en varg varit synlig i hans hemtrakt, skriver Uffe Stridsberg och Lillemor Mauritzdotter Nylén, Vänsterpartiet. Givetvis beklagar vi kattens försvinnande och tårarna över detta hos Brindmarks barn. Men frispringande katter försvinner tyvärr ibland och det i hela landet, oavsett förekomst av varg. Därför känns det konstruerat när Brindmark drar sin relaterade händelse vidare till att ifrågasätta vad vargen tillför den svenska faunan. Särskilt som han redogör för en fråga han under två år i delegationen ställt till sig...

Motion: Försök med 30-timmars arbetsvecka

Vänsterpartiet föreslår att arbetstiden på försök kortas till 30 timmar i veckan, med bibehållen lön, på någon eller några verksamheter inom omsorgsförvaltningen, servicekontoret och Sandvikenhus AB. Flera försök med förkortad arbetstid pågår i landet, fler är på gång. Fler fackförbund ser behovet. Det är dags att gå vidare även för Sandvikens kommun, och vi föreslår 30 timmars arbetsvecka inom någon eller några verksamheter inom kommunen. Det ska vara en arbetstidsförkortning som anpassas både efter verksamhetens behov och de anställdas önskemål. Försöken ska organiseras så att de är möjliga att utvärderas och följas av såväl förvaltning som fackliga organisationer. Vi vill...

Lillemors 1 maj tal 2017

Lillemor Mauritzdotter Nyléns tal på första maj 2017 i sin helhet. När vi firade 1 maj här förra året blev jag både ledsen och arg. Då hade vi med oss smörgåsar och kakor till dom som tågat med oss. Kakorna tog slut fort, men när jag stod vid bordet med de tomma kakskålarna kom en liten pojke, han var kanske 6 eller 7 år. Han tog den tomma kakskålen och skrapade upp lite av smulorna i botten av skålen, och sprang därifrån. Efter en stund kom han tillbaka med några ännu yngre flickor, visade dem på kakskålen, och flickorna skrapade...

Motion: Förbättrad hantering av remisser

I vårt land har vi representativ demokrati där de valda politikerna representerar väljarna. Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. I en demokrati ska alla få göra sin röst hörd, man måste kompromissa och rösta för att komma till beslut. Kommunfullmäktige är vårt högsta beslutande organ där samtliga politiker fattar avgörande beslut för kommunen och dess medborgare. Därför är det av största vikt att samtliga folkvalda i kommunfullmäktige ges tid till att lämna synpunkter på handlingsplaner, policy, programförslag och remisser i demokratins tjänst. Med anledning av...

Fört maj 2017

Vänsterns första maj i Sandviken startar med samling i Jansasparken utanför Folkets hus med start kl. 12.00. Därifrån tågar vi till Gröna torget på Nya Bruket där vi möts av ett torgmöte med tal och underhållning. Se till att följa oss på Facebook för uppdateringar fram tills vi ses! I vårt land ska människor känna sig delaktiga. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla människor i...