Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sandviken

KRÖNIKA: Hälsa och fattigdom

I veckan skickade kunskapsnämndens ordförande en inbjudan till nämndens ledamöter. Inbjudan gäller en föreläsning där vetenskapsjournalisten Ann Fernholm berättar om farorna med socker för barn och ungdomar. Ann Fernholm har skrivit böcker i ämnet, och för de flesta av oss är det inte okänt att det är skadligt att äta för mycket socker, oavsett ålder. Problemet här är att Ann Fernholms budskap inte bara är en allmän upplysning om hälsorisker med socker, utan en del av ett stort medelklassprojekt där matvanor och hälsa förvandlas till status och klassmarkör. Att äta dåligt och vara tjock blir liktydigt med att vara misslyckad....

KRÖNIKA: Samernas nationaldag

Nu har den nya mandatperioden börjat, snön ligger djup och det är kallt ute och i Sandviken. De senaste månaderna har jag hört ord som ”svartskalle” och ”invandrarjävel” kastas i ansiktet på nyanlända flyktingar – på bussen, på torg och på Internet. Är det verkligen så vi ska bemöta medmänniskor i kris på flykt undan krigets fasor? Men jag har också mött värme i vinterkylan, i många möten och samtal med Sandvikenbor som delar min uppfattning om att ett gott samhälle byggs på medmänsklighet, empati och solidaritet. Kreativitet och medkänsla skapas i möten mellan olika tankar och olika kulturer. Möten...

Upphandling utan ekonomi

Jag har länge undrat varför Sandviken kommuns byggnadskostnader blir så ofantligt dyra. Kommunledningen har svarat att man gör allt för att hålla nere kostnaderna och har infört en ny upphandlingsform som kallas partnerentreprenad. Partnerentreprenad går ut på att upphandling sker med mjuka parametrar alltså helt utan ekonomi. För att utvärdera anbudsgivarna tillämpas ett poängsystem där max poängen är 90. Drygt 50 av dessa poäng kräver att anbudsgivaren har erfarenhet av minst två partnerentreprenader sen tidigare. Efter det att företaget vunnit entreprenaden sätts en prislapp på bygget helt utan konkurrens. Det finns väldigt få byggföretag som har en utvecklad partnermodell –...

KRÖNIKA: Fler måste kunna söka asyl i Sverige!

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har tvångsutvisningarna av flyktingar fyrdubblats. Varje vecka går det att läsa om människor som har nekats asyl här i Sverige trots uppenbara asylskäl. Människor som på grund av sin religion, sexuella läggning eller politiska åskådning tvingats fly skickas tillbaka till förföljelse, förtryck och vissa fall tortyr och död. Trots att det bryter mot internationella överenskommelser så pågår massdeportationer av människor tillbaka till krigshärjade länder som Irak och Afghanistan. Det finns oändligt många berättelser om människor som kastats i fängelse efter utvisningar, om familjer som splittrats och om sjuka som nekas vård. Svensk flyktingpolitik måste bygga...

KRÖNIKA: Samverka för att komma till rätta med överbeläggningar på Gävle sjukhus!

Med en 97 % beläggningsgrad på Gävle sjukhus ligger man farligt nära att allt för ofta behöva låta patienter ligga i korridorer i stället för på sjukhussalar, som sig bör. När man dessutom får betala böter till Arbetsmiljöverket för överbeläggningarna borde det för patienternas bästa kunna lösas genom att låta Sandviken ta emot utskrivningsklara Gävle-patienter. Brist på korttidsplatser i Gävle kommun gör att man inte kan ta hem ”sina” medicinskt färdigbehandlade patienter. Kommunen får för det böta. I stället för att betala böter kunde man i stället samarbeta med Sandviken och då använda skattepengar för patienternas bästa. Antingen kommungemensamt eller...

Vill vi att ungdomar ska välja vårdyrken?

Vänsterpartiet vill att 17 respektive 23 miljoner mer avsätts till kommuner och landsting under 2011 och 2012. Bl.a. för att öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Bra bemanning och bra bemötande behöver varandra för att fungera och ge god kvalitet. Var för sig står den sig slätt. Ska vi uppnå en solidariskt finansierad och jämlik äldreomsorg, baserad på de behov äldre har, krävs en radikalt ändrad personalstrategi. En anställd som inte upplever att god omsorg sätts före effektiviseringar och snålt hållna budgetramar har inte en bra arbetsmiljö. En god arbetsmiljö och att yrket känns attraktivt är en förutsättning för god omsorgskvalitet. Det...