Artiklar

V-förslag ger tusenlappar i sänkt hyra

Vänsterpartiet vill införa en ny typ av hyresmodell, Vänsterhyror, som skulle innebära 30 procent lägre hyror i nyproduktion. Med vår modell skulle fler ha råd att bo i en nyproducerad hyresrätt. Förslaget finansieras genom att hyrorna baseras på låneräntan istället för den kalkylränta som man normalt sätter hyrorna utifrån. Den lägre hyran gäller under tio år för att sedan omförhandlas. Modellen har utvecklats av det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder och har gett goda resultat lokalt.

Idag råder det bostadsbrist i stora delar av landet. Bostadsbristen leder till trångboddhet och begränsar människors möjligheter att ta ett jobb, studera eller flytta hemifrån. Därigenom påverkas både individens frihet och samhällets utveckling negativt.

De senaste åren har det byggts många nya bostäder men det behövs många fler. Enligt Boverket behöver vi bygga 600 000 bostäder fram till år 2025 för att fylla behovet. Det motsvarar ca 80 000 bostäder per år. Det som framförallt behövs är hyresrätter som folk har råd med.

De hyresrätter som byggs har så hög hyra att hushåll med låga och normala inkomster inte har råd att efterfråga dem. Enligt statistik som Hyresgästföreningen tagit fram via SCB har drygt hälften av hushållen inte råd att hyra en nyproducerad hyresrätt. Bostadsbristen består därför – trots ett högt bostadsbyggande de senaste åren. Det är kort sagt brist på hyresrätter som folk har råd att efterfråga. Så kan vi inte ha det.

Vänsterpartiet i Sandviken kommer att verka för att Vänsterhyror på nyproducerade hyresrätter införs i här i Sandviken. Vi kommer att ställa krav på att det allmännyttiga bostadsbolaget tar sitt samhällsansvar och bygga hyresrätter som folk har råd att efterfråga.

Under mandatperioden har Vänsterpartiet drivit igenom ett investeringsstöd som gör det billigare att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Hittills har 13 000 lägenheter tillkommit med investeringsstöd. Vänsterhyror kan användas på lägenheter byggda både med och utan investeringsstödet. De riktigt låga hyrorna går dock bara att få med investeringsstödet. För en nybyggd trea motsvarar det 3000 kronor lägre hyra per månad. Vänsterpartiet vill därför se ett utökat stöd för att fler nyproducerade lägenheter ska kunna få så låga hyror som möjligt.

Genom att införa Vänsterhyror för nyproducerade hyresrätter kommer fler ha råd att bo i dessa lägenheter. Sänkta hyror har direkt inverkan på människors ekonomi. Det ger den trångbodda familjen möjlighet att bo lite större. Den ensamstående föräldern har råd med ett till rum och slipper sova i vardagsrummet. Det ger den som är ung och har en osäker inkomst en lite större trygghet – hela lönen kommer inte ätas upp av hyran. Så bygger vi bostäder för alla – inte bara några få.

Dela den här sidan:

Kopiera länk