Motioner & Interpellationer

Förebygg sexuella trakasserier och övergrepp

Sexism, sexuella trakasserier och övergrepp förekommer i alla rum och på samhällets alla arenor. I grund och botten handlar det om makt och maktbeteende som sedan tar sig uttryck på olika sätt av alla sorters män. När vi är i beroendeställning blir utsattheten större, men genom politiska beslut har vi möjlighet att skapa förändring. Trygga anställningar, höjda löner och en sexualundervisning med feministiskt perspektiv är några av de förändringar som krävs.

Vänsterpartiet är Sveriges första feministiska parti. Vi är stolta över att ha gått i bräschen för kvinnors jämställdhet, drivit – och driver – frågor som samtyckeslagstiftning, kvinnojourer, avgiftsfria preventivmedel, allmän barnomsorg, slopad sambeskattning mellan gifta och arbete mot sexuella trakasserier och mot mäns våld mot kvinnor. Vi har på flera olika sätt varit en kraftigt bidragande faktor till medvetandegörandet av kvinnors utsatta ställning i samhället. Mycket har förbättrats men det finns dock en hel del kvar att göra. Konsekvenserna av det patriarkala samhällets tydliga könsroller måste motverkas. Sexuella övergrepp är inte ett nytt fenomen, utan snarare är det ett problem som varit dolt, men som vi länge har försökt få upp på den politiska agendan. Mörkertalet kan dock fortsatt antas vara väldigt högt.

Vänsterpartiet vill därför att kommunen ska lägga extra kraft på att motverka uppkomsten av sexuella övergrepp. Det görs bäst genom ett förebyggande arbete inom alla kommunens verksamheter. Det här arbetet måste vara fortlöpande och vara ett ständigt återkommande inslag, på arbetsplatser och i skolor. Sexuella övergrepp och trakasserier har under en alltför lång tid varit ett normaliserat inslag i samhället och det är dags att vi tar tag i problemet på allvar.

 

Vänsterpartiet yrkar därför:

Att en handlingsplan utarbetas för att systematiskt arbeta emot sexuella övergrepp och trakasserier inom alla kommunala verksamheter.

Dela den här sidan:

Kopiera länk