Artiklar

Rör inte allmännyttan!

En av förutsättningarna för att kunna erbjuda goda bostäder åt alla medborgare oavsett inkomst är väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag. Till skillnad från privata hyresvärdar är de allmännyttiga bolagen politiskt styrda. Även om den lagstiftning som reglerar de allmännyttiga bolagen tyvärr har förändrats sedan några år tillbaka och innebär att dessa bolag ska bedriva verksamhet på mer marknadsmässiga villkor, så har Sandvikenhus fortfarande ett politiskt beslutat uppdrag att erbjuda bra och billiga bostäder till kommuninvånarna.

Sandvikenhus har inte de lägsta hyrorna i regionen men är en kvalitativt bra hyresvärd. Man har relativt gott om personal och är seriös med att utföra underhåll och åtgärda brister och fel i bostäderna.

Nu har Sandvikenhus uttalat en vilja att sälja ut en del av sitt fastighetsbestånd. Runt om i regionen och landet har vi gott om skräckexempel på vad som händer när stora privata aktörer köper upp lägenheter från allmännyttan – personalstyrkan minskar, underhållet blir sämre eller till och med obefintligt, och det blir svårare för hyresgästerna att få problem åtgärdade. I värsta fall genomför man också onödigt kostnadsdrivande underhåll, med resultat att hyrorna kan höjas flera tusen kronor. Många hyresgäster tvingas då helt enkelt flytta för att man inte har råd att bo kvar. De här privata hyresvärdarna är i bostadsbranschen för att tjäna pengar och maximera kortsiktiga vinster, inte skapa bra och billiga bostäder ur ett långsiktigt perspektiv.

Skälet till utförsäljningen ska enligt uppgift vara att finansiera nybyggnationer. Vi i Vänsterpartiet Sandviken menar att kommunens invånare aldrig ska kastas ut i otrygghet och få sämre bostäder för att tillfredsställa kortsiktiga ekonomiska motiv. Ännu har inga siffror presenterats, men den faktiska ekonomiska vinsten och möjligheten att finansiera nybyggnationer är tveksam. En nyproducerad lägenhet kostar åtminstone 30 000 kr per kvadratmeter att bygga, medan man vid en utförsäljning i bästa fall får 10 000 kr per kvadratmeter. Det innebär att man tvingar ut tre hushåll i osäkerhet hos en privat hyresvärd för att bygga en ny lägenhet, och man i praktiken sänker bolagets intäkter. I Vänsterpartiet Sandviken tycker vi inte det är god politik eller ett ansvarsfullt sätt att hantera kommunala bolags tillgångar.

Trots att vi vet vad konsekvenserna ofta blir när allmännyttans bostäder säljs ut, finns det alltså risk för att den politiska majoriteten beslutar om en utförsäljning. En stor del av kommunens invånare kommer då med största sannolikhet att få ett otryggare, sämre och på sikt även dyrare boende.

Vill vi leva upp till Vision 2025 och se till att Sandviken är en bra kommun att leva i för alla invånare, så måste vi också behålla allmännyttans bostadsbestånd, som en garanti för kvalitet och bra villkor för de som bor i hyresrätt i kommunen. Vänsterpartiet Sandviken kommer därför att rösta nej till ett beslut om att sälja ut delar av Sandvikenhus fastighetsbestånd.

Dela den här sidan:

Kopiera länk