Artiklar

Varg är en viktig toppredator

Den moderata företrädaren i länets Viltförvaltningsdelegation, Jonas Brindmark, berättar att familjens katt försvunnit och han kopplar det med besynnerlig självklarhet till att en varg varit synlig i hans hemtrakt, skriver Uffe Stridsberg och Lillemor Mauritzdotter Nylén, Vänsterpartiet.

Givetvis beklagar vi kattens försvinnande och tårarna över detta hos Brindmarks barn. Men frispringande katter försvinner tyvärr ibland och det i hela landet, oavsett förekomst av varg. Därför känns det konstruerat när Brindmark drar sin relaterade händelse vidare till att ifrågasätta vad vargen tillför den svenska faunan.

Särskilt som han redogör för en fråga han under två år i delegationen ställt till sig själv, om vad vargen tillför den svenska faunan och ”varför varg och till vilken nytta”, som han uttrycker det. Hade han i stället frågat någon av sina delegationskollegor eller länsstyrelsens biologer, kunde han fått ett sakkunnigt och utvecklande svar på vilken viktig roll en naturligt förekommande toppredator har i ett ekosystem. Både som regulator och som gynnande för andra arter.

Moderata politiker i vargtäta län vill ha en vargstam i landet på högst 170 individer, skriver Brindmark och fiskar uppenbart efter röster hos vargmotståndarna.

En så liten vargstam ligger långt under nivån för långsiktig livskraft, så kallad gynnsam bevarandestatus (GYBS) och det visar en oansvarig och beklämmande låg ambition hos Moderaterna när det gäller varg.

Regeringen gav i april 2015 Naturvårdsverket ett uppdrag att fastställa minimiantalet vargindivider för att kunna uppnå Riksdagens beslut om att arten ska ha gynnsam bevarandestatus i vårt land. I oktober 2015 överlämnades den forskarstödda rapporten till Regeringen. Där anges att det behövs minst 300 vargar i Sverige, samt att minst en ny immigrant från Finland eller Ryssland reproducerar sig med de skandinaviska vargarna varje femårsperiod (varggeneration), för att vargen i Sverige ska kunna anses ha gynnsam bevarandestatus.

Utifrån den rapporten publicerade Naturvårdsverket oktober 2016 en plan för genetisk förstärkning av vargstammen under åren 2016-2020. Så ser det alltså ut och det är något som delegater i länens Viltförvaltningsdelegationer har att förhålla sig till.

Dela den här sidan:

Kopiera länk