Motioner & Interpellationer

Motion: Försök med 30-timmars arbetsvecka

Vänsterpartiet föreslår att arbetstiden på försök kortas till 30 timmar i veckan, med bibehållen lön, på någon eller några verksamheter inom omsorgsförvaltningen, servicekontoret och Sandvikenhus AB.

Flera försök med förkortad arbetstid pågår i landet, fler är på gång. Fler
fackförbund ser behovet.

Det är dags att gå vidare även för Sandvikens kommun, och vi föreslår 30 timmars arbetsvecka inom någon eller några verksamheter inom kommunen. Det ska vara en arbetstidsförkortning som anpassas både efter verksamhetens behov och de anställdas önskemål. Försöken ska organiseras så att de är möjliga att utvärderas och följas av såväl
förvaltning som fackliga organisationer.

Vi vill att försök görs på en eller flera arbetsplatser där personalen är positivt inställda till försöket och vi föreslår att de görs i verksamheter där det är troligt att ett försök kan bli permanentat om det faller väl ut.

Vi har en kombination av hög arbetslöshet och relativt hög sjukfrånvaro i
samhället och i kommunen. Det finns flera goda skäl att välja en arbetsplats inom omsorgsförvaltningen, men även inom servicekontoret
och Sandvikenhus AB:s verksamheter. Många av jobben inom kök, lokalvård, vaktmästeri och omsorg har en tuff arbetsmiljö.

De försök med förkortad arbetstid som gjorts i landet tyder på att
sjukfrånvaron skulle minska och den faktiska pensionsåldern öka om
arbetstiden sänks.

Förutom att vi har arbetsgivaransvar för våra anställda i kommunen har
vi också ett ansvar gentemot våra kommunmedborgare att skapa en
kommun där vi tillsammans tar ansvar för att driva samhällsutvecklingen
framåt i enlighet med vision 2025.

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder. Vi ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över. Det kräver gemensamma beslut. Inom offentlig sektor har vi möjlighet att gå före och visa hur andra prioriteringar och en annan organisation av arbetslivet är möjlig.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet
kommunfullmäktige besluta att

  • Kommunförvaltningen/kommunstyrelsen får i uppdrag att
    genomföra försök med 30 timmars arbetsvecka vid en eller flera
    verksamheter i kommunen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk