Motioner & Interpellationer

Motion: Förbättrad hantering av remisser

I vårt land har vi representativ demokrati där de valda politikerna representerar väljarna. Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter.

I en demokrati ska alla få göra sin röst hörd, man måste kompromissa och rösta för att komma till beslut. Kommunfullmäktige är vårt högsta beslutande organ där samtliga politiker fattar avgörande beslut för kommunen och dess medborgare. Därför är det av största vikt att samtliga folkvalda i kommunfullmäktige ges tid till att lämna synpunkter på handlingsplaner, policy, programförslag och remisser i demokratins tjänst.

Med anledning av det påbörjade arbetet med att ta fram ett underlag till en Integrationspolitisk handlingsplan som är tänkt att genomföras med början under hösten 2017, och pågå under tre år med revidering år 2020 vill Vänsterpartiet att rutinerna och hanteringen av samtliga interna och externa remisser förbättras i kommunen.

 

Vänsterpartiet föreslår

  • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda rutinerna för hanteringen av interna och externa remisser i kommunen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk