Artiklar

NATO eller FRED?

I Maj 2016 sade riksdagen ja till ett värdlandsavtal med NATO. Vad betyder detta egentligen? Enligt regeringen kan inte Sverige tvingas agera värdland eller lagra kärnvapen på svensk mark. Inget tvång skall heller finnas att stationera trupper i Sverige. Men detta gäller inte i ett så kallat ”kritiskt läge”. Då får NATO rätt att handla självständigt. Kommer Sverige då att få inflytande över vad som är ett kritiskt läge? Vad tror ni, kära läsare?

NATO är en kärnvapenallians och i detta läge finns i avtalet inte något undantag för Sverige att kunna förbjuda kärnvapen på svensk mark, vidare skulle man kunna angripa ett annat land från svenskt territorium. I avtalet ingår också att NATO-trupper då inte kan dömas för brott i Sverige, ej heller dömas för krigsförbrytelser.

Sverige har haft en mycket lång tid av fred. Vad beror detta på? Det som i realiteten bygger fred är diplomati, handelsförbindelser och andra mellanfolkliga förbindelser. Vi har varit alliansfria länge och omvärlden har kunnat lita på att Sverige inte har varit något offensivt militärt hot, utan i stället bidragit till trygghet. Med ett ytterligare närmande till en kärnvapenallians skulle alliansfriheten tömmas på innehåll, och medlemskap och medverkan skulle inte öka utan i stället minska vår säkerhet.

Vänsterpartiet Sandviken
Lillemor Mauritzdotter Nylén, ordf.
Mats Persson, vice ordf.

Dela den här sidan:

Kopiera länk