Motioner & Interpellationer

Motion: Feministiskt självförsvar i skolan

Samhället är inte jämställt. Våra liv präglas av normer, värderingar och regler som definierar hur vi ska känna, tänka och uppträda utifrån vårt
biologiska kön.

Kvinnor och tjejer utsätts systematiskt för olika former av orättvisor och trakasserier. Det kan innebära allt från att en får mindre uppmärksamhet i klassrummet eller lägre lön än sina manliga kollegor till härskartekniker, näthat och sexualiserat våld.

Många tjejers liv begränsas ständigt av rädslan för det sexualiserade
våldet. De tvingas ta omvägar, undvika parker och de vågar inte vara
ensamma utomhus på kvällen och natten. Tjejer ska inte behöva känna
sig rädda. För att förändra detta måste maktförhållandet mellan könen
ändras och tjejers ställning drastiskt uppvärderas. Ett sätt att påverka
detta är att lära sig feministiskt självförsvar.

Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv.
Framför allt jobbar man med övningar i syfte att öka självförtroendet, ett steg mot att slippa vara rädd. Tjejers ofta invanda sätt att vara till lags, väja undan och göra sig mindre än de är, tränas bort genom diskussioner och övningar. Att lära sig att sträcka på sig och uttrycka självrespekt genom sin röst och sitt kroppsspråk kan räcka för att undvika att utsättas för kränkningar. Det handlar helt enkelt om kvinnors och tjejers värdighet, och ett sätt att slippa vardagsrädslan.

Idag finns grupper som arbetar med feministiskt självförsvar på många
håll i landet och intresset har visat sig vara mycket stort. På Bessemerskolan har feministiskt självförsvar tidigare funnits som individuellt val och i andra orter som Göteborg och Umeå, har de genom förslag från Vänsterpartiet initierat kurser i skolan.

Samtidigt som tjejer ofta är utsatta och får sin livskvalitet försämrad på
grund av oro och rädsla, upplever många killar en frustration och maktlöshet inför det utbredda våldet mot kvinnor. Att ge dessa killar en möjlighet att verbalisera sin frustration och ge dem verktyg att påverka sin omgivning är ett viktigt steg för att motverka våld mot kvinnor.

 

Vänsterpartiet yrkar därför:

  • Att Sandvikens kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt
    självförsvar för samtliga tjejer i högstadiet och gymnasieskolan.
  • Att det i anslutning till utbildningen i feministiskt självförsvar ges
    möjlighet till utbildning i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor för killar i högstadiet och gymnasieskolan.

Dela den här sidan:

Kopiera länk