Artiklar

Ju fler som åker, desto bättre och billigare kollektivtrafik

Det sker positiva förändringar i länets kollektivtrafik, bland annat fler turer och rabatter för vissa grupper av resenärer.

Vänsterpartiet vill också lyfta fram den nya zonindelningen som träder i kraft 1 juni som en positiv förändring. Zonerna blir färre och därmed större. Hanna från Hassela passerar på väg till Hudiksvall inte längre 5 zoner utan 2. Resan blir därmed billigare.

Vänsterpartiet är ett parti som vill satsa på landsbygden och vi välkomnar därför den nya zonindelningen. Antalet resor med kollektivtrafiken har gått ner. 2013 gjordes 14,6 miljoner resor, 2014 14,4 miljoner resor. Kollektivtrafiken måste bli fler människors första val om vi ska lyckas förhindra allt för stora klimatförändringar och ett våra vallöften är att stimulera till ett ökat resande med kollektivtrafiken, bland annat genom sänkta priser. Detta är ett steg i rätt riktning.

Kollektivtrafiken på landsbygden är gles och vissa turer har väldigt få resenärer vilket gör att den kostar en slant både för skattebetalare och för resenärer. Vi har lyft fram positiva förändringar men vi behöver också utveckla fler former av kollektivtrafik. Vänsterpartiet har föreslagit att Region Gävleborg ska stödja lokala initiativ till mobilsamåkning som ett komplement till ordinarie busslinjer, regionaltåg och flextrafik. Kollektivtrafiken är ett bättre alternativ än bilen när det gäller pris, men bilen är överlägsen när det gäller möjligheten att själv välja tid för avfärd. Med mobilsamåkning som komplement kan kollektivtrafiken bli ett bra alternativ även när det gäller den aspekten.

Gävleborg tar, förhoppningsvis, steg mot Vänsterpartiets vision om en avgiftsfri kollektivtrafik. Ju fler som åker, desto bättre och billigare kan kollektivtrafiken bli. Vi ses på bussen!

 

Petra Modée (V)
ledamot Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg

Håkan Svensson (V)
ersättare Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk