Artiklar

Omförhandla EU-medlemsskapets villkor

Vänsterpartiet vill bland annat ha undantag från EU:s jordbrukspolitik och säkra att Sverige inte påtvingas privatisering av offentlig service. Med nya handelsavtalet EU–USA kan riskkapitalbolag hindra Sverige från att förbjuda privata vinster i välfärden. Detta vore förödande för en kommun som Sandviken där vi så framgångsrikt förhindrat de flesta riskkapitalbolag att etablera sig.

EU ska inte kunna påtvinga Sverige och Sandviken privatiseringar av sin gemensamt finansierade samhällsservice. Unionen ska inte, som idag, få använda den ekonomiska krisen för att tvinga medlemsländer till privatiseringar av exempelvis vård, skola och omsorg.Även i direktiv för hela unionens politik på områden som post, hamnar och järnväg försöker unionen påtvinga medlemsländerna privatiseringar. Med det nya frihandelsavtalet mellan USA och EU, TTIP, vill unionen ge utländska investerare rätten att överklaga demokratiska beslut som minskar deras vinst. Det amerikanska riskkapitalbolaget KKR skulle kunna dra Sverige inför en särskild domstol när vi förbjuder privata vinster i välfärden från deras bolag Vardaga (tidigare Carema). Det är en orimlig utveckling.

Vänsterpartiet vill se ett samarbete mellan demokratier i Europa, inte att EU omvandlas till en superstat som helt saknar folkligt stöd och inflytande. Vi vill stärka löntagarnas rättigheter. Vi vill ha rätt och möjlighet att gå före på miljöområdet. Vi vill inte ha en union som påtvingar oss eller andra privatiseringar. Vi vill inte att företags vinstintresse och girighet ska forma samarbetet mellan folk och nationer i Europa. Vi tror i stället på ett samarbete präglat av solidaritet och respekt för de nationella demokratierna. Därför måste EU-medlemskapets villkor förhandlas om.

 

Kerstin Olsson och Mikael Rosén, fullmäktige ledamöter Vänsterpartiet Sandviken

Dela den här sidan:

Kopiera länk