Artiklar

En politik för arbetstidsförkortning

Vänsterpartiet vill se en kortare normalarbetstid. I alla moderna ekonomier bör möjligheten att fördela produktivitetsvinster genom kortad arbetstid vara en levande fråga. Vid en arbetstidsreform behöver förlorade arbetstimmar till stor del ersättas med nyanställningar. I t.ex. offentlig sektor ska verksamheten upprätthållas och utvecklas. Det betyder offentliga utgifter som man måste skapa budgetutrymme för. En jämförelse mellan en kortare arbetsdag och jobbskatteavdraget ger att de senare knappast har bevisats minska arbetslösheten, medan faktiska anställningar i offentlig sektor skulle göra det.

Diskussioner om arbetstidsförkortning är inget nytt fenomen. Vid produktivitetsvinster i samhället har alltid frågan varit hur och av vem dessa vinster ska tas ut. Ska det ske genom att företagsägare ökar sina vinster, genom att löntagarna får del av vinster genom löneökningar eller genom förkortningar av sin arbetstid? Ständigt bör möjligheten att fördela produktivitetsvinster genom kortad arbetstid vara en levande fråga.

Det talas ofta om de ”enorma samhällskostnaderna” som en arbetstidsförkortning skulle innebära men i realiteten är kostnaden mindre än vad jobbskatteavdraget kostat skattebetalarna. Det är också så att jobbskatteavdraget knappast har bevisats minska arbetslösheten, medan faktiska anställningar i offentlig sektor skulle göra det.

I Sandviken borde det gå att genomföra 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön, för alla kommunanställda småbarnsföräldrar som ett första steg mot en mänskligare tillvaro.

Vänsterpartiets vision är att människor behöver tid att leva. En idag alltmer hektisk arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt har vi en rekordhög arbetslöshet och många jobbar ofrivilligt för lite. Vi behöver ett solidariskt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att leva berikande liv.

Den bakåtsträvande regeringspolitiken har lett till massarbetslöshet och nedskärningar i offentlig välfärd. Vänsterpartiet vill se konkreta satsningar på fler jobb, förbättrad välfärd och ett mänskligare arbetsliv.

 

Lillemor Mauritzdotter Nylén
Ordförande, Vänsterpartiet Sandviken

Mikael Rosén
Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk