Artiklar

Mer till dem som redan har och mindre till dem som inte har

Årets löneöversyn inom Sandvikens kommun är klar och har presenterats. Av siffrorna framgår att kvinnodominerade låglöneyrken får minst vad gäller lönepåslag. Politiker talar gärna och länge om jämlikhet och rättvisa. Men när nu fakta ligger på bordet står det klart att under hela den sista mandatperiodens fyra år har de kvinnodominerade låglöneyrkena fått minst. Trots fagert tal går den verkliga utvecklingen åt helt fel håll. Övriga grupper drar ifrån och de som har minst får minst.

Löneutvecklingen för olika grupper förhandlas fram centralt. Men även på det lokala planet kan vi sätta in åtgärder för att politiskt styra mot den samhällsutveckling vi vill ha. Med de senaste årens siffror i bagaget har nu kommunledningen i Sandviken, med (s) i spetsen, bestämt sig för vilka grupper man vill satsa på. Är det då omsorgspersonalen, ekonomibiträdena och städarna som ska få mer? Nej, de grupper man vill satsa på inför 2014 är socialsekreterare, sjuksköterskor, matematiklärare och förrättningslantmätare! Socialsekreterare och sjuksköterskor är mer än väl värda sin lön men problemet är att de extra satsningarna motiveras utifrån ett marknadstänkande där kommuner ska bjuda över varandra för att få och behålla den arbetskraft man behöver. Att kommuner ligger och konkurrerar om arbetskraften är på sikt ingen hållbar utveckling. Alla löneökningar borde ske ur ett samhällsperspektiv med en väl genomtänkt strategi som banar väg för ett rättvist och jämlikt samhälle.

Vänsterpartiet har i de senaste budgetarna föreslagit en särskild pott och en satsning på kvinnodominerade låglöneyrken. För ett antal år sedan drev även socialdemokraterna samma linje och genomförde satsningar som syftade till en mer jämställd löneutveckling. Varför ser vi inga satsningar nu? Varför tappar socialdemokratin fart när det gäller ett solidariskt och jämlikt samhällsbygge? Vill socialdemokraterna i Sandviken återuppta sina stolta ambitioner så har ni Vänsterpartiets fulla stöd.

 

Lönerevision 2013 redovisat per fackförbund

Genomsnitt kr påslag

Kommunal 555 kr

VISION 778 kr

Ledarna 1 004 kr

Civilekonomerna 1 136 kr

Sveriges ingenjörer 941 kr

DIK 875 kr

SSR 798 kr

JUSEK 916 kr

Skolledarna 1 103 kr

Vårdförbundet 836 kr

Lärarförbundet 785 kr

LR 839 kr

 

Mikael Rosén
Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk