Motioner & Interpellationer

Interpellation: Partnerentreprenad

Partnerentreprenad går ut på att upphandling sker med mjuka parametrar alltså helt utan ekonomi. I dom mjuka parametrarna är den absolut viktigaste meriten att företaget som lämnar anbud har erfarenhet av att jobba med partnerentreprenad sen tidigare. Efter det att företaget vunnit entreprenaden sätts en prislapp på bygget. Av anbudsförfrågan framgår också att utvärderingen till del kommer att vara subjektiv.

Det finns väldigt få byggföretag som har en utvecklad partnermodell – ett av dessa är Skanska. De partnerentreprenader som hittills genomförts i Sandviken har alla tillfallit Skanska.

 

Utifrån detta vill jag ställa följande frågor till ansvarig:

  1. Vilka är erfarenheterna av att använda partnerentreprenad?
  2. Anser du att partnerentreprenad missgynnar lokala företag som har liten eller ingen erfarenhet alls av partnerentreprenad?
  3. Anser du att partnerentreprenad bryter mot LOU (Lagen Om offentlig Upphandling)?
  4. Finns det anledning uppdra åt kommunens revisorer att utreda om partnerentreprenad blir dyrare att använda jämfört med traditionell upphandling?

 

Mikael Rosén

Dela den här sidan:

Kopiera länk