Artiklar

Ungdomarna är Sandvikens framtid

Ett samhälles yttersta ansvar borde vara att erbjuda medborgarna livets basbehov som bostad, utbildning och jobb. För ungdomarna i Sandviken tycks inte detta gälla. Här finns mycket små chanser till bostad för överkomlig hyra. Några aktuella nybyggnadsplaner finns inte. Sandvikens kommun sticker ut vad gäller ungdomsarbetslösheten. Vi har länets och en av landets högsta ungdomsarbetslöshet. Aktuell siffra är 28,1 procent av arbetskraften i åldern 18-24 år. Motsvarande siffror för länet och landet är 26,6 procent respektive 17,2 procent. Utbudet av eftergymnasiala utbildningar är klent.

Kommunledningens svar på ungdomarnas behov är: Flytta! Åk till Norge, studera på annan ort eller varför inte ta ett sabbatsår och res runt i världen för pengar du inte har. Kom gärna tillbaka när du skaffat dig utbildning och erfarenhet och då kanske du också kan tjäna tillräckligt så att vi kan ordna en bostad åt dig!

Så här borde det inte vara. Sandvikens ungdom förtjänar en framtid i Sandviken om de så önskar. Vi måste ta tillvara på alla ungdomars kreativitet och vilja till utveckling. Kan vi erbjuda en bra samhällsservice så stannar ungdomarna och kan bidra till allas vår framtida trygghet och välfärd.

Bostadsbyggandet måste komma igång. Vi behöver olika typer av bostäder. Små och billiga och/eller med gemensamma funktioner för att få ner hyrorna. Rivnings- och utförsäljningshysterin har gått för långt. Resurser och engagemang behöver sättas in för ett utvecklat boende i Sandviken.

Framtiden för att skapa jobb ligger i att utveckla servicenäringarna. Här finns dom enkla och snabba jobben som direkt kan få ner arbetslöshetssiffrorna. En utveckling som inte behöver betyda ett motsatsförhållande till Sandvikens industritradition. Vi måste inse att satsningar inom industrin är bra och nödvändiga men de ger inga nya arbeten. Kommunledningen har ett jobb att göra med att förändra attityder och skapa förutsättningar för servicenäringarna att blomstra.

Den tekniska utvecklingen har gjort att många högskolor och universitet kan erbjuda utbildning på distans. Små och trevande försök har gjorts på Sandbacka teknikpark men mycket mer kan göras för att göra denna utbildningsform mer känd och populär. Vi vill att medel avsätts och fysiska förutsättningar skapas för en bred satsning på distansutbildning i Sandviken. Även i övrigt kan vi bli mycket mer aktiva för att skapa eftergymnasiala utbildningar.

Vänsterpartiet jobbar för att Sandvikens ungdomar ska ha och se en framtid i vår fina och vackra kommun. Här ska finnas plats för alla som vill att stanna och utveckla både sig själv och samhället.

 

Mikael Rosén
Oppositionsråd (V)

 

Alexander Lemoine
Ordförande Ung Vänster Sandviken

Dela den här sidan:

Kopiera länk