Reservationer

Reservation: Prioriterade arbetsgrupper

Reservation punkt 5 KSAU möte den 15/1 2014.

Jag vill reservera mig mot beslut om prioriterade yrkesgrupper 2014.

Enligt min mening är det fel att låta marknaden bestämma vilka yrkesgrupper som ska vara prioriterade. För att locka människor till bristyrken ska vi istället jobba än hårdare med att erbjuda god livskvalité och bra samhällsservice.

Prioriterade grupper borde istället vara kvinnodominerade låglöneyrken. En sådan satsning skulle leda till rättvisa och mer jämlikhet.

 

Sandviken den 15 januari 2014

Mikael Rosén

Dela den här sidan:

Kopiera länk