Reservationer

Reservation: Prioriterade arbetsgrupper

Reservation punkt 5 KSAU möte den 15/1 2014.

Jag vill reservera mig mot beslut om prioriterade yrkesgrupper 2014.

Enligt min mening är det fel att låta marknaden bestämma vilka yrkesgrupper som ska vara prioriterade. För att locka människor till bristyrken ska vi istället jobba än hårdare med att erbjuda god livskvalité och bra samhällsservice.

Prioriterade grupper borde istället vara kvinnodominerade låglöneyrken. En sådan satsning skulle leda till rättvisa och mer jämlikhet.

 

Sandviken den 15 januari 2014

Mikael Rosén

 1. Patrik Hertel skriver:

  Hur definierar du bristyrken om det inte är en markanad som styr? Att erbjuda bra samhällsservice och god livsmiljö hänger väl inte ihop med att det råder brist på till exempel elektriker?

  • Hej Patrik!
   De bristyrken som Sandvikens kommun valt att prioritera har sin arbetsmarknad främst hos kommuner. Att kommunerna ligger och bjuder över varandra med höga löner är inte hållbart i längden. Vår chans att få fler att flytta till Sandviken är att kunna ge bra samhällservice i form av t ex en bra och likvärdig skola, hög personaltäthet på dagis, god äldreomsorg mm.
   Personalpolitiskt borde vi istället satsa på lågavlönade och kvinnodominerade yrken för ett rättvist och mer jämlikt samhälle. Denna satsning skulle också sannolikt göra den offentliga verksamheten bättre till nytta och glädje för oss alla och skulle locka fler att flytta hit.

Skriv en kommentar