Krönika

Upphandling utan ekonomi

Jag har länge undrat varför Sandviken kommuns byggnadskostnader blir så ofantligt dyra. Kommunledningen har svarat att man gör allt för att hålla nere kostnaderna och har infört en ny upphandlingsform som kallas partnerentreprenad. Partnerentreprenad går ut på att upphandling sker med mjuka parametrar alltså helt utan ekonomi. För att utvärdera anbudsgivarna tillämpas ett poängsystem där max poängen är 90. Drygt 50 av dessa poäng kräver att anbudsgivaren har erfarenhet av minst två partnerentreprenader sen tidigare. Efter det att företaget vunnit entreprenaden sätts en prislapp på bygget helt utan konkurrens.

Det finns väldigt få byggföretag som har en utvecklad partnermodell – ett av dessa är Skanska. De partnerentreprenader som hittills genomförts i Sandviken har alla tillfallit Skanska. Företag, företrädesvis lokala, som inte har någon möjlighet att få erfarenhet från partnerentreprenad blir diskvalificerade i rond ett! De får aldrig chansen att lämna ett ekonomiskt anbud.

Vid upphandlingen av Ängsbackens äldreboende har partnerentreprenad använts. Prislappen som Skanska har satt är 98 mkr för 44 lägenhet vilket ger en genomsnittlig nyproduktionskostnad på 2,2 miljoner kronor per plats i äldreboendet.

Ockelbo Kommun har nyligen slutfört bygget av ett nytt äldreboende. Upphandling av byggföretag har skett på traditionellt sätt. Det var ett företag från Sandviken som genomförde bygget. Ockelbos nya äldreboende kostade 90 miljoner kronor och gav 61 nybyggda lägenheter samt 20 lägenheter som byggdes om från grunden. Detta ger en genomsnittlig produktionskostnad på 1,1 miljoner per plats i Ockelbos äldreboende.

Trots kommunledningens uttalade ambition att med vald upphandlingsmodell hålla nere kostnaderna visar jämförelsen att det blir dubbelt så dyrt för Sandvikens kommun att bygga med partnerentreprenad än vad det skulle kunnat bli om man valt traditionell upphandling.

Skanska är ett multinationellt företag med vinstkrav som gör att de har svårt att få entreprenader på konventionell väg (jobb där priset är den avgörande faktorn). Man har därför utarbetat partnerentreprenad vilket i och för sig kan vara en bra upphandlingsform vid mycket komplicerade byggen. Ängsbacken är inget komplicerat bygge. Kvalitén skulle kunna bibehållas och priset bli betydligt lägre om traditionell upphandling skett.

En av fördelarna med partnerentreprenad är att kontraktet innehåller flera avstämningspunkter där beställaren kan avbryta entreprenaden. Sandvikens kommun bör omgående avsluta pågående partnerentreprenad och upphandla Ängsbackens äldreboende traditionellt.

Med ovanstående förslag har Vänsterpartiet Sandviken lagt tre besparingsförslag till kommunfullmäktige som rent teoretiskt skulle kunna spara 90 miljoner kronor ur kommunens investeringsplan. Kommunstyrelsen måste bli aktiva och engagerade i kommunens investeringar, med i huvudsak lånade pengar, så att detta hålls på så låg nivå som möjligt.

Investeringarna, som exempelvis äldreboenden är bra, men behöver inte kosta pengar i onödan. Även om vi bara kom ner till hälften av de av Vänsterpartiet föreslagna besparingarna i nu planerade investeringar i kommunen, så blir det mycket pengar över som så oändligt väl behövs där medborgarna vill ha dem: I skola, vård och omsorg.

Mikael Rosén
Oppositionsråd Vänsterpartiet Sandviken

Dela den här sidan:

Kopiera länk