Artiklar

Vänsterpartiets budgetförslag 2014

Vänsterpartiet Sandviken har presenterat sitt kommunala budgetförslag för år 2014. Så här skulle Sandviken (i korthet) kunna se ut om vi fick bestämma:

  • Anlitandet av konsulter i kommunens styrning måste minskas radikalt. Kostnaden får inte överstiga 5 miljoner kronor.
  • Förskolan och skolan ska vara lika för alla, oavsett familjens resurser. Läxhjälp och tillgången till bibliotek och utbildade bibliotekarier är ett steg i rätt riktning.
  • Många lokaler är eftersatta i underhåll och behovet av renovering är stort och behöver göras omgående.
  • Bemanningen inom omsorgen ligger och absolut minimum och inte underskridas.
  • Löneskillnaderna mellan kvinnor och män och utjämnas.
  • Kommunens avgifter får inte vara ett hinder för någon i deltagandet i kultur.
  • Sandviken hus måste lösa bostadsbristen för unga människor

Läs vårt budgetförslag i sin helhet här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk