Artiklar

Ungdomar ska ha rätt till arbete

AF_web
Viljan att arbeta är den främsta tillgången.
Foto: Alexander Lemoine

Att kunna försörja sig själv, få bidra till samhällsutvecklingen och känna att man deltar i samhällsbygget är avgörande för vars och ens självsyn och utveckling. Ur ett samhällsperspektiv är frågan mycket större än så. Genom att människor arbetar kan de bidra till en bättre samhällsekonomi. Genom ökade skatteintäkter får vi bättre förutsättningar att finansiera vår gemensamma välfärd. Genom ett folk i arbete förstärks demokratin och främlingsfientligheten minskar.
Sandviken har den föga avundsvärda toppositionen med länets högsta arbetslöshet på 13,2% viket betyder drygt 2 000 arbetslösa. En stor del av dessa är ungdomar och till skillnad från länet som helhet har kvinnorna i Sandviken högre relativ arbetslöshet än männen.
Hur kunde det bli så här? Sandviken är en i jämförelse en rik kommun och har goda förutsättningar till utveckling genom närheten till Mälarregionen och högskolan i Gävle. En stor del av skulden för detta måste staten ta på sig genom uteblivna struktursatsningar och övrigt stöd. Men även lokalt har vi ett ansvar. Sandviken är och kommer att vara en industristad men allt för länge har vi trott att industrin ska ordna alla problem. Sanningen är att kapitalismens mekanismer alltid jobbar för ständiga effektiviseringar vilket leder
till allt färre och allt mer sofistikerade jobb.
Framtiden för att bekämpa arbetslösheten ligger i satsningar t ex inom kreativa näringar, service och turism. Vänsterpartiet i Sandviken jobbar aktivt med att utveckla Sandvikens näringsliv och har lagt flera förslag till förbättringar i kommunfullmäktige och i andra sammanhang.
Människors vilja att arbeta är Sandvikens och Sveriges främsta tillgång.

Dela den här sidan:

Kopiera länk