Artiklar

Sandviken är en rik kommun

Sandvik_web
Sandvik är fortfarande en stor arbetsplats.
Foto: Alexander Lemoine

Genom det stora multinationella företaget Sandvik har Sandviken bättre förutsättningar än de flesta andra kommuner att ha en väl fungerande ekonomi. Trots detta är den kommunala ekonomin usel. Flera av nämnderna visar årligen budgetunderskott och det är endast med hjälp av externa återbetalningar som kommunens driftbudget kunnat visa upp ett positivt resultat de senaste åren. Än värre ser det ut vad gäller investeringsbudgeten. Kommunledningen har dragit på medborgarna ett miljardlån som kostar skattebetalarna drygt 40 miljoner kronor årligen bara i räntor. Hur lånen ska återbetalas är det ingen som vet. Oansvarigt anser Vänsterpartiet som vill ha en modell där vi först spar ihop pengar och sedan investerar. De 40 miljoner årligen som nu går till räntor borde användas där medborgarna vill ha dem i skola, vård och omsorg. Det är de mest utsatta som är mest beroende av en fungerande kommunal ekonomi. Vi kan inte genom jobbskatteavdrag köpa oss privata lösningar. Även många av medelinkomsttagarna inser att vi tillsammans är starkare.
Fagersta styrs av Vänsterpartiet sedan 1998 och med egen majoritet sedan år 2002. Vid maktövertagandet hade kommunen stora skulder och en ekonomi i förfall men har idag en av Sveriges bästa kommunala ekonomier. År 2004 betalade man av sitt sista lån och har därefter betalat alla investeringar med självfinansiering. Fagersta har idag en soliditet på 78%. Fagerstas exempel visar att det går att driva en kommun med bra verksamhet utan underskott och miljardlån.

Dela den här sidan:

Kopiera länk