Motioner & Interpellationer

Motion till kommunfullmäktige: Alkoholfri representation

Alkohol är en av folkhälsans värsta fiender. Skadeverkningarna för individen och samhället är betydande. Att få ner bruket av alkohol är en primär uppgift.

För att stävja bruket av alkohol är en attitydförändring ett absolut måste. Så länge alkohol förknippas med fest och glad stämning kommer problemen att fortsätta.

Det borde vara en självklarhet att kommunen går före i detta viktiga arbete.

Vänsterpartiet Sandviken föreslår Kommunfullmäktige besluta att all representation inom kommunen och dess bolag ska vara alkoholfri.

Dela den här sidan:

Kopiera länk