Krönika

KRÖNIKA: Fler måste kunna söka asyl i Sverige!

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har tvångsutvisningarna av flyktingar fyrdubblats. Varje vecka går det att läsa om människor som har nekats asyl här i Sverige trots uppenbara asylskäl. Människor som på grund av sin religion, sexuella läggning eller politiska åskådning tvingats fly skickas tillbaka till förföljelse, förtryck och vissa fall tortyr och död.
Trots att det bryter mot internationella överenskommelser så pågår massdeportationer av människor tillbaka till krigshärjade länder som Irak och Afghanistan. Det finns oändligt många berättelser om människor som kastats i fängelse efter utvisningar, om familjer som splittrats och om sjuka som nekas vård. Svensk flyktingpolitik måste bygga på solidaritet och medmänsklighet.
Det är dags att sluta med de svenska massutvisningarna, allt annat är skamligt. Fler människor måste få chansen att ta sig till Sverige och söka asyl och fler måste få stanna.
Ofta hörs rasistiska tongångar i flyktingdebatten, som antyder eller hävdar att vi inte har råd med en generös och mänsklig flyktingpolitik samtidigt som en väl utbyggd välfärd. Men det är inte flyktingpolitiken som gör att välfärden idag går på knäna. Det är den borgerliga regeringens massiva skattesänkningar för bolag och höginkomsttagare och en hänsynslös privatisering av stora delar av den offentliga sektorn som gör välfärden sämre. Det är politik som röstas igenom av de borgerliga partierna, inklusive Sverigedemokraterna – samma partier som sedan i mer eller mindre stor utsträckning beskyller asylsökande.
Flyktingar som kommer till Sverige ska behandlas som människor. Sveriges och Europas murar mot omvärlden måste rivas!

Alexander Lemoine
Vänsterpartiet Sandviken

Dela den här sidan:

Kopiera länk