Krönika

KRÖNIKA: Samverka för att komma till rätta med överbeläggningar på Gävle sjukhus!

Med en 97 % beläggningsgrad på Gävle sjukhus ligger man farligt nära att allt för ofta behöva låta patienter ligga i korridorer i stället för på sjukhussalar, som sig bör. När man dessutom får betala böter till Arbetsmiljöverket för överbeläggningarna borde det för patienternas bästa kunna lösas genom att låta Sandviken ta emot utskrivningsklara Gävle-patienter. Brist på korttidsplatser i Gävle kommun gör att man inte kan ta hem ”sina” medicinskt färdigbehandlade patienter. Kommunen får för det böta.

I stället för att betala böter kunde man i stället samarbeta med Sandviken och då använda skattepengar för patienternas bästa. Antingen kommungemensamt eller genom att landstinget utnyttjar platser på Sandvikens sjukhus. Det finns en hel våning på Karl-Johan rehab som står tom och väntar på Gävlebor. Tidigare omplacerad personal är nu duer. tillsvidare anställda utan rad. Dessa skulle kunna återgå till sin tidigare arbetsplats. Landstinget skulle även kunna öka köp av platser på Rosengården, som ligger i landstingets egna lokaler på Sandvikens sjukhus.

Det behöver inte  alltid vara längre från Gävle till Sandviken än tvärtom.

 

Håkan Svensson
Landstingsledamot

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk