Motioner & Interpellationer

Motion till Sandvikens Kommunfullmäktige angående bildande av ett destinationsbolag

Sandviken är i behov av ett mer differentierat näringsliv. Turismen i Sandviken har en möjlighet att utvecklas genom närheten till Mälarregionen.

För att få fart på arbetet behöver kommunen och näringen jobba tillsammans vilket man med fördel skulle kunna göra i ett destinationsbolag.

Bolagets roll skulle kunna bli att få aktörer och kommun att samverka bättre och kunna paketera olika projekt på ett bra sätt. Resurserna till turistsatsningar borde också förstärkas då näringen får en chans att vara med och betala efter förmåga. Principen bör vara att stora företag betalar mer för anslutning än små. Detta skulle ha stor betydelse för små och medelstora företag att kunna vara med och utvecklas.

Destinationsbolaget behöver på intet sätt stå i konflikt till Sandvikens anslutning till Gävle Convention Bureau utan är snarare att ses som ett komplement.

Vänsterpartiet föreslår Sandvikens kommunfullmäktige att bilda ett destinationsbolag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk