Motioner & Interpellationer

Interpellation till Sandvikens kommunfullmäktige: Säker tillvaro på Sandvikens kommuns demensboenden

Gällande lagstiftning ger inte personal rätt att låsa de boendes lägenheter på ett vård och omsorgsboende. Ej heller anhöriga har rätt att fatta sådana beslut. Problem uppstår då de som bor på en demensenhet ej själva är i stånd av att fatta beslut om detta. Att sova tryggt utan att grannar olovandes besöker ens lägenhet mitt i natten borde vara en rättighet. Klarar man inte av att låsa själv eller att klargöra för personal att man vill att de låser skall lägenhetsdörren vara olåst. Allt enligt socialstyrelsens rekommendationer.

Ett sätt att komma till rätta med detta kan vara att installera så kallade hotell nyckel-kort. Inga obehöriga kan komma in i den boendes lägenhet, men den boende kan alltid komma ut. Den boende kan få ett sådant nyckel-kort att bära med sig. Om man inte förstår hur man använder det hjälper personalen förstås till.

Ett annat problem nattetid på våra demensboenden är antalet fallskador. Äldre har försämrat mörkerseende och ibland har man svårigheter med att hitta lysknappar. För svårt demenssjuka kan det vara som att vakna upp i en främmande värld, då minnet sviktar, utan att ha en aning om var man befinner sig när man vaknar. Oro, ängslan och dålig belysning är ingen bra kombination om man vill undvika risk för fallskador nattetid.

En lösning kan vara att installera ”rörelse belysning”, som tänds när den boende kliver ur sin säng. En lampa i taket och en på toaletten för att underlätta orienteringen i det egna rummet. Då ges förutsättningar för att själv bättre klara det man förutsatt sig att göra. Naturligtvis kommer man även att fortsättningsvis få ha egna lampor, men ett bra komplement behöver aldrig vara fel.

 

Mina frågor till ansvarig är:

Kommer Sandvikens kommun att se över möjligheten till att använda nyckel-kort på det ”Nya Ängsbacken”.

Kommer Sandvikens kommun se över möjligheten att använda energibesparande och säker belysning på de lägenheter som byggs på det ”Nya Ängsbacken”

Dela den här sidan:

Kopiera länk