Motioner & Interpellationer

Motion för en mer jämställd kommun

Ett jämställt samhälle är något vi ständigt måste sträva efter. Även om Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen så är arbetet med jämställdhet en process som alltid måste fortgå. Att vi inte är helt jämställda syns överallt. Inte minst de kommunala arbetsplatserna inom äldreomsorgen domineras av kvinnor med låg lön.

Kvinnor som grupp är ofta de som får minst utrymme i talarstolen, tas minst på allvar och oftast osynliggörs. Med andra ord utsätts för olika härskartekniker. Därför är det viktigt att Sandvikens kommun alltid har detta i åtanke och jobbar med jämställdhet och belyser samt löser detta problem.

Sandvikens kommun som organisation borde vara i framkant när det gäller att jobba med jämställdhet. Via formalia på sammanträden går det att belysa det utrymme män och kvinnor tar på mötena. Ett sätt att göra detta är att föra talarstatistik för att göra oss alla uppmärksamma på den plats män och kvinnor tar under sammanträdet. Detta för att män som grupp till stor del alltid tas mer på allvar och tar mer plats än kvinnor i sociala rum och män som grupp måste då även ta ett litet steg tillbaka och låta kvinnor få komma fram och få sin åsikt och röst hörd.

Personalkontoret har idag en bra statistik över hur jämställdhetsarbetet fortgår. Balanserad styrning ger till viss del också en bild på läget. Det vore en bra sak om detta material en gång årligen kunde sammanställas och debatteras i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att sekreteraren vid alla kommunala möten (inklusive bolagen) för talarstatistik över antalet män och kvinnor som yttrar sig samt att redovisa den procentuella talarstatistiken vid sammanträdets slut.

Att årligen sammanställa kommunens statistik i jämställdhetsfrågor för redovisning och debatt i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet i Sandviken 2012-04-16

Andreas Broström

Dela den här sidan:

Kopiera länk