Motioner & Interpellationer

Interpellation till Sandvikens kommunfullmäktige: Vad gör kommunen för att minska barnfattigdomen?

De senaste åren har andelen fattiga i Sverige ökat med 250 000 personer. De som har det allra svårast ekonomiskt är ensamstående föräldrar. Enligt riksdagens utredningstjänst lever i genomsnitt var fjärde ensamstående med barn på inkomster som understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är måttet på relativ fattigdom.

Den kraftiga ökningen av antalet fattiga de senaste åren saknar motstycke i modern svensk historia. Fattigdomens utbredning är inte någonting som uppstått ur en global kris utan beror till stora delar på medvetna politiska beslut som kraftigt försämrat många människors möjlighet att försörja sig.

De som drabbas hårdast är barnen. Att växa upp under fattiga förhållanden begränsar barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus framtidssyn. Rent konkret handlar barnens fattigdom om att de inte kan delta i fritidsaktiviteter, åka på semester eller någonting annat som många andra upplever som en självklarhet.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga ansvarig:

Har du någon uppfattning om hur många fattiga barn det finns i Sandvikens kommun?

Hur många barn lever i familjer där man är helt eller delvis beroende av ekonomiskt bistånd och hur har det förändrats under mandatperioden?

Har den politiska majoriteten i Sandviken några förslag eller åtgärder för att minska barnfattigdomen?

Dela den här sidan:

Kopiera länk