Motioner & Interpellationer

Motion angående införandet av klimatkompensation i Sandvikens kommun

Under 2012 fanns det 18 kommuner och 2 landsting som systematiskt

klimatkompenserade sitt resande enligt Dagens Samhälle nr 1 2012.

I Sandviken saknas ett klimatkompensationsverktyg.

 

Eftersom det från vissa håll (bl.a. SKL) ansetts juridiskt tveksamt att kommuner

och landsting ska handla med utsläppsrätter kan man istället göra som flertalet

kommuner och de två landstingen gör, man skapar ett eget internt klimatkonto.

Dessa pengar kan sedan investeras i klimatförbättrande åtgärder inom den egna

kommunen. I Örebro landsting avsätter man 1 krona för varje kilo koldioxid som

släpps ut (tjänsteresor med bil och flyg). Detta belopp uppgick 2011 till över

800 000 kr som kunde investeras i miljöförbättringar i det egna landstinget.

Växjö kommun köper, trots att det finns juridiska invändningar, utsläppsrätter

och ingen har ännu överklagat. Sollentuna kommun har inskrivet i det ramavtal

man har med sin resebyrå att resorna ska klimatkompenseras. Det finns således en

mängd varianter på hur man kan kompensera för de resor som görs.

 

Med anledning av detta och om Sandvikens kommun är intresserade av att göra

en insats för att förbättra klimatet och miljön både här hemma och i vår omvärld

föreslår Vänsterpartiet Sandviken:

 

Att Sandvikens kommun snarast inför en rutin för att klimatkompensera sina

resor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk